บางจากฯ-อินทนิล แชร์ประสบการณ์ปรับธุรกิจสู่ Net Zero

บางจากฯ-อินทนิล

บางจากฯ-อินทนิล แบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างระบบนิเวศสู่เป้าหมาย Net Zero ในงาน 15th Bioplastics Market

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายวิษณุ วงศ์สุมิตร ผู้จัดการใหญ่ การตลาดและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Building a Net Zero Ecosystem ในงาน 15th Bioplastics Market จัดโดย Center for Management Technology

               

บางจากฯเสริมแกร่งสู่ Net Zero

นางกลอยตาได้กล่าวถึงกลุ่มบริษัทบางจากฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับเปลี่ยนธุรกิจ สร้างสมดุลด้วยนวัตกรรมสีเขียวรองรับเทรนด์การเปลี่ยนผ่านพลังงาน ควบคู่กับการรักษาสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน

อาทิ การเข้าสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด การสร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับการไปสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 เช่น บุกเบิกธุรกิจแพลตฟอร์มให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ Winnonie

รวมถึงการก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการร่วมบรรเทาภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ บางจากฯยังมีบทบาทการขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้พื้นที่สถานีบริการในการดำเนินโครงการต่าง ๆ

อาทิ จุดรับขยะกำพร้าสัญจร รับบริจาคกล่องเครื่องดื่มไปรีไซเคิลในโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านฯ โครงการทอดไม่ทิ้ง รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อไปผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel SAF เป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศในทางหนึ่ง

อินทนิล “ร้านกาแฟสีเขียว”

ส่วนนายวิษณุกล่าวถึงร้านอินทนิลว่าเป็น “ร้านกาแฟสีเขียว” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้เชิญชวนให้ลูกค้านำภาชนะใส่เครื่องดื่มมาเองตั้งแต่ปี 2554 และรณรงค์งดการใช้หลอดพลาสติกครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่ปี 2561 เริ่มใช้แก้วไบโอคัพซึ่งผลิตจากพืชและย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ 100% (Biodegradable Plastic) ตั้งแต่ปี 2558 รวมถึงแนวคิดรักษ์โลกอื่น ๆ อาทิ ริเริ่มโครงการ “แก้วเพาะกล้า”

รวมถึงในปี 2562 ร่วมกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ในการใช้แก้วไบโอคัพของอินทนิลทดแทนถุงพลาสติกสำหรับเพาะชำกล้าไม้ ดำเนินการต่อเนื่องจนปัจจุปัน

ซึ่งตลอด 9 ปีที่ผ่านมา อินทนิลมีการใช้แก้วย่อยสลายไบโอคัพกว่า 163 ล้านใบ เป็นผู้ใช้รายใหญ่ที่สุดในอาเซียน คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 6,620 ตัน หรือลดลงได้ถึง 77.3% เมื่อเทียบกับการใช้แก้วที่ทำจากพลาสติก PET

นอกจากนี้ กระบวนการผลิตแก้วไบโอคัพด้วยเมล็ดพลาสติก PLA ยังลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลได้ถึง 94.5 GJ (จิกะจูล) เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ที่มีอายุ 10 ปี ประมาณ 170,000 ต้น

โดยอินทนิลตั้งเป้าหมายที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุรีไซเคิลและกากกาแฟในการออกแบบและตกแต่งร้าน มีการลดการใช้พลังงานด้วยโซลาแอร์ LED Lighting ใน 2,500 สาขา ในปี 2030

รวมถึงการร่วมเป็น Ecodestination กับ Carbon Markets Club และพันธมิตรในการดำเนินกิจกรรมรักษ์โลกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำร่วมกัน