เกษตรกรเบาใจ พาณิชย์เตรียมมาตรการดูแลข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์ม

กีรติ รัชโน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

กีรติ ปลัดพาณิชย์ เผยกระทรวงพาณิชย์ เตรียมมาตรการดูแลสินค้าเกษตร ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมันแล้ว ย้ำเกษตรกรไม่ต้องกังวลใจ กำลังทยอยเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การดูแลสินค้าเกษตรสำคัญ ทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียม มาตรการดูแลไว้พร้อมแล้ว และจะมีการนำเสนอให้คณะกรรมการที่กำกับดูแลพืชเกษตรแต่ละชนิดพิจารณา เมื่อได้ข้อสรุปก็จะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยเกษตรกรไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีมาตรการดูแลราคา หลังจากที่ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาด

“เกษตรกรและชาวสวนที่ปลูกพืชแต่ละชนิดเบาใจได้ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรสำคัญ 4 ชนิด กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการไว้หมดแล้ว ผ่านคณะกรรมการที่ดูแลแล้ว ตอนนี้ บางชนิดเสนอเข้าสู่วาระพิจารณาของ ครม. บางชนิดกำลังเตรียมเสนอ มั่นใจว่ามาตรการจะออกมาทันช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด แต่มาตรการที่ทำไว้ บางสินค้าอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้ เพราะราคาอยู่ในเกณฑ์ดี และแนวโน้มก็ยังทรงตัวสูงต่อไป”

               

ข้าว

สำหรับสินค้าข้าว ที่ผลผลิตกำลังจะเริ่มออกสู่ตลาด นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะลงพื้นที่ จ.อุดรธานี เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ และยังได้นัดพบหารือกับตัวแทนเกษตรกรในวันที่ 30 ต.ค. 2566 ด้วย ก่อนที่จะรวบรวมข้อเสนอและมาตรการดูแลข้าว เสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาในวันที่ 1 พ.ย. 2566

“มาตรการที่จะนำมาใช้ เช่น มาตรการชะลอการขายด้วยการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉาง มาตรการชดเชยดอกเบี้ย การช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง และการลดต้นทุน ซึ่งมั่นใจว่ามาตรการเหล่านี้ เพียงพอที่จะช่วยดูแลราคาข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากได้”

มันสำปะหลัง

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ได้พิจารณาพิจารณามาตรการที่จะนำมาใช้ดูแลแล้ว เช่น การให้สินเชื่อเพื่อรวบรวม การชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต๊อก เป็นต้น และสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้พิจารณามาตรการดูแลแล้ว จะมีการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อก และให้สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพด

ปาล์มน้ำมัน

ส่วนปาล์มน้ำมัน คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ได้พิจารณามาตรการที่จะมาใช้ดูแลแล้ว โดยจะช่วยเหลือค่าบริหารจัดการเพื่อระบายสต๊อกส่วนเกิน กก.ละ 2 บาท เป้าหมาย 2 แสนตัน มีเงื่อนไขสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 3 แสนตัน และราคาในประเทศสูงกว่าตลาดโลก แต่อาจปรับเกณฑ์สต๊อกเหลือ 2.5 แสนตันได้ รวมถึงมาตรการผลักดันให้ใช้เป็นพลังงานทางเลือกที่จะเดินหน้าต่อ โดยรอที่จะเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอ ครม.

ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ราคาสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากที่ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,500 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 12,900 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 11,600 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 14,000 บาท มันสำปะหลัง 3.45 บาทต่อกก. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10.05 บาทต่อกก. ปาล์มน้ำมัน 5.85 บาทต่อกก.