“พีระพันธุ์” รมว.พลังงาน ชง ครม. ตรึงค่าไฟ 3.99 บาท

พีระพันธุ์ สรีรัฐวิภาค

“พีระพันธุ์” รมว.พลังงาน ชง ครม. ตรึงค่าไฟ 3.99 บาท พร้อมทั้งจะเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางด้วย

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายพีระพันธ์ุ สรีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โพสต์เฟซบุ๊ก ช่วง 18.00 น. ว่า จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาตรึงค่าไฟฟ้างวด 1 ปี 2561 อยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วย ซึ่งต่ำกว่าอัตราที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะให้ลดราคาค่าไฟเหลือ 4.10 บาทในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

พร้อมทั้งจะเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางด้วย

ขณะเดียวกันก็จะเสนอมาตรการให้ตรึงราคาก๊าซหุงต้มถัง 15 กิโลกรัมที่ 423 บาทซึ่งเป็นไปตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีตนเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2567 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ


อย่างไรก็ตาม ในโพสต์ยังไม่ได้มีการระบุในรายละเอียดของการใช้มาตรการดูแลด้านพลังงานว่าจะมีการจัดสรรเงินในการช่วยเหลือมาจากแหล่งใดในอัตราเท่าไร