Thailand Energy Executive Forum เชิญ เศรษฐา ร่วมเวทีขับเคลื่อนพลังงานไทย

Thailand Energy Executive Forum
Thailand Energy Executive Forum

สวพน.ผนึกกำลัง วพน. และภาคีเครือข่ายพลังงาน เปิดเวทีใหญ่ Thailand Energy Executive Forum วันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ เชิญนายกฯเศรษฐาเปิดงานขับเคลื่อนพลังงานไทย

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดงาน “Thailand Energy Executive Forum” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างสมาคมวิทยาการพลังงาน (สวพน.) และสถาบันวิทยาการพลังงานโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ วพน. และนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล นายกสมาคมวิทยาการพลังงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในประเทศไทย

โดยงานสัมมนาด้านพลังงานประเทศครั้งใหญ่ ขับเคลื่อนผ่านภาคีเครือข่ายพลังงานระดับประเทศ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำทางความคิดจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และนักวิชาการ ผ่านการจัดเวทีสัมมนา รวมทั้งเป็นพื้นที่เสนอแนวทางบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับไทยและทั่วโลก อันจะนำไปสู่การวางนโยบายด้านพลังงานของประเทศ พร้อมร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เบื้องต้นได้รับการรายงานว่า ได้เชิญนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองพลังงานของประเทศ รวมทั้งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย