จุดความร้อนกัมพูชาพุ่งเฉียด 4,500 จุด เมียนมา ตามติด 1,027 จุด ไทย 852 จุด

จุดความร้อน

GISTDA รายงาน จุดความร้อนกัมพูชาพุ่งเฉียด 4,500 จุด เมียนมา ตามติด 1,027 จุด ไทย 852 จุด พื้นที่เกษตร 224 จุด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงาน

ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 852 จุด ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 224 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 196 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 183 จุด พื้นที่เขต ส.ป.ก. 129 จุด ชุมชนและอื่น ๆ 108 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 12 จุด

โดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด 3 อันดับแรกคือ #ชัยภูมิ 97 จุด #สกลนคร 84 จุด และ #กาฬสินธุ์ 55 จุด

ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านที่พบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่ กัมพูชา 4,480 จุด ตามด้วย พม่า 1,027 จุด ลาว 699 จุด และเวียดนาม 256 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่


จุดความร้อนกัมพูชา