ภูมิธรรม เผยผลสำเร็จเยือนยูเออีติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าโลก MC13

ภูมิธรรม เวชยชัย
ภูมิธรรม เวชยชัย

ภูมิธรรม เผยผลเยือนยูเออี ร่วมติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าโลก MC13 พร้อมหารือทวิภาคีรัฐมนตรีกระทรวงการค้าฯ เซเนกัล และรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงเศรษฐกิจยูเออีกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

วันที่ 2 มีนาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2567 ตนได้เดินทางไปเข้าร่วมและติดตามผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 13 (The WTO’s 13th Ministerial Conference : MC 13) และได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้า และวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กของเซเนกัล (Mr. Abdou Karim Fofana) และรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงเศรษฐกิจยูเออี (Dr.Thani Ahmed Al Zeyoudi) ณ กรุงอาบูดาบี ยูเออี

“ภารกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้วงการเดินทางไปยูเออีในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้วยดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับพันธมิตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น”

ชูความสำเร็จ MC 13

นายภูมิธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุม MC13 ตำเนินต่อเนื่องมาแล้วหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์2567 จนถึงขณะนี้ สมาชิก WTO ยังคงประชุมเจรจากันอย่างเข้มข้น เพื่อหาข้อสรุปท่าทีร่วมกันของสมาชิก
WIO ทั้งหมด 164 ประเทศ ต่อความท้าทายในโลกการค้าปัจจุบันในประเด็นสำคัญต่าง ๆ

ซึ่งไทยคาดหวังให้มีความคืบหน้าในประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ อาทิ การเจรจาภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร และการเจรจาเรื่องการอุดหนุนประมง โดยการเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการประชุม MC13 จะช่วยสื่อสารให้นานาชาติเห็นถึงบทบาทของไทยในเวทีโลกที่สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ (Rule-Based)

“แม้ว่าในช่วงการประชุม MC13 จะเกิดกรณีที่อินเดียเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อถ้อยแถลงและเจตจำนงของไทยในบางช่วง แต่ผมได้ใช้โอกาสที่เดินทางเยือนกรุงอาบูดาบีนี้ ประสานทำความเข้าใจกับอินเดียจนสถานกาณ์คลี่คลายลงด้วยดี โดยผมได้เน้นย้ำถึงความตั้งใจจริงของไทยที่ต้องการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟันยิ่งขึ้น”

ดึงเซเนกัลซื้อข้าวไทย

นายภูมิธรรมเสริมว่า ได้พบหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้า และวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กของเซเนกัล (Mr.Abdou Karim Fofana) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และซึ่งแสดงความสนใจที่จะขอซื้อข้าว
จากไทยเพื่อเสริมสร้งความมั่นคงทางด้านอาหารภายในประเทศ เนื่องจากเซเนกัลมีผลผลิตข้าวที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

ขณะที่ไทยสนอให้เซเนกัลนำเข้าสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมของไทยเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวโพด เนื้อสัตว์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น พร้อมทั้งเชิญรัฐมนตรีเซเนกัลเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX ANUGA 2024 ที่กระทรวงทาณิชย์ไทยจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้

หนุนความตกลง CEPA

สำหรับการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีแห่งรัฐประจำกระทรวงเศรษฐกิจยูเออี (Dr.Thani Ahmed Al Zeyoudi) ประธานการประชุม MC13 ในวันนี้ (1 มีนาคม 2567 นับว่าเป็นการหารือที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจาก Dr.Thani เป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต้านการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ หรือที่ยูเออีเรียกว่า ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (CEPA) ซึ่งปัจจุบันไทยและยูเออีอยู่ระหว่างการเจรจา
จัดทำ CEPA ไทย-ยูเออี เช่นกัน

“การหารือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากที่ Dr.Thani ได้เดินทางมาหารือกับผมที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกันยายน 2566 โดยปัจจุบันสองฝ่ายยังคงเห็นพ้องที่จะทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางให้การเจรจาจัดทำ CEPA ไทย-ยูเออี สามารถสรุปผลได้โดยเร็ว ซึ่งผมคาดว่าผลลัพธ์การเจรจาจะออกมาเป็นที่น่าพอใจและได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย”

ดันซอฟต์พาวเวอร์ร้านอาหารไทยในยูเออี

นายภูมิธรรมกล่าวเสริมว่า ในการเดินทางเยือนอาบูดาบีครั้งนี้ ตนมีโอกาสได้พบหารือกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย และเยี่ยมชมร้าน Desert Lotus ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select
และได้รับความนิยมสูงในอาบูดาบีด้วย

“ในปัจจุบันร้านอาหารไทยเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในยูเออี จึงได้กำชับให้ผู้ประกอบการร้นอาหารไทยรักษามาตรฐาน และคุณภาพของอาหารไทยให้อยู่ในระดับที่มีมาตรฐานสูง เนื่องจากอาหารไทยนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเภทหนึ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติอยากรู้จักประเทศไทยมากขึ้นด้วย”