“อุตตม”มั่นใจสินเชื่อSMEรวมทุกยอดเริ่มกระตุ้นศก.ปลายปีนี้ 600,000 ล้านบาท แก้ปัญหาฐานรากฝืด

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้(ตุลาคม-ธันวาคม2560) จนถึงต้นปี 2561 จะมีเงินเข้าหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอีกประมาณ 500,000-600,000 ล้านบาท เป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)ให้สามารถเข้าถึงเงินทุนและองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจจากวงเงินกองทุนประชารัฐรวม 38,000 ล้านบาท สินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน 7,500 ล้านบาท และมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) วงเงิน 81,000 ล้านบาท ในอัตรา 30% โดยเงินที่เข้าหมุนเวียนเศรษฐกิจครั้งนี้จะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากที่กำลังมีสัญญาณไม่ดีนัก เพราะผู้ได้รับประโยชน์ตรงคือ เอสเอ็มอีหลายหมื่นราย แรงงานในภาคเอสเอ็มอี และเกษตรกร

นายอุตตมกล่าวว่า กองทุนประชารัฐและอื่นๆรวม 38,000 ล้านบาท ที่แบ่งเป็น กองทุนประชารัฐ 20,000 ล้านบาท สินเชื่อเอสเอ็มอี ทรานฟอร์เมชั่น โลน ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอีแบงก์) 15,000 ล้านบาท และกองทุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) 3,000 ล้านบาท ขณะนี้มีการอนุมัติสินเชื่อไปพอสมควร โดยเฉพาะสินเชื่อของเอสเอ็มอีแบงก์ อนุมัติแล้ว 8,286 ล้านบาท กองทุนสสว.อนุมัติแล้ว 577 ล้านบาท และกองทุนประชารัฐอนุมัติ 696 ล้านบาท แต่มีคำขอที่รออนุมัติขั้นสุดท้ายอีกกว่า 700 ล้านบาท รวมวงเงิน 1,400 ล้านบาท คาดว่าทั้งหมดจะสามารถอนุมัติได้หมดภายในเดือนตุลาคมนี้

สำหรับการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.วงเงิน 81,000 ล้านบาท จะเริ่มให้ความช่วยเหลือวันที่ 11 สิงหาคมนี้ โดยรัฐบาลจะรับภาระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแทนเอสเอ็มอีใน 4 ปีแรก อยู่ที่ 1.75%ต่อปี 1.25%ต่อปี 0.75%ต่อปี และ0.25%ต่อปี ตามลำดับ และให้สถาบันการเงินร่วมชดเชยค่าธรรมเนียมที่เหลือในปีที่ 2 ถึง 4

 


ที่มา มติชนออนไลน์