“ฮ่องกง” MOU 4 ฉบับ ยกให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอาเซียน ปั้น Startup

ฮ่องกง ผลักดัน ไทย เป็นศูนย์กลางกลางการค้าในภูมิภาคอาเซียน เปิดสำนักงาน HKETO เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ดึง “เทวินทร์” อดีต CEO ปตท. นั่งประธานบริษัท Innospace

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาทไทยได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ และได้ไปเยือนเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อปี 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระหว่างไทยและฮ่องกงเกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและการค้าการลงทุน ซึ่งทางฮ่องกงเล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคอาเซียน โดยการเข้ามาเปิดสำนักงาน HKETO เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับไทยในด้านการค้าและการลงทุน

ทั้งนี้ ไทยกับฮ่องกงได้มีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่อง การขยายการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งฮ่องกงมองไทยในฐานะ Gateway เพื่อเข้าสู่ประตูอาเซียน ทั้งนี้ไทยจะใช้ฮ่องกงเป็นประตูผ่านในการเจาะเข้าสู่ตลาดจีน โดยใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงว่าด้วยการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง ที่มีการเจราจาไปเมื่อปี 2557 โดยจะบังคับใช้ในปี 2562 รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก Greater Bay Area หรือ GBA ที่เป็นเขตเศรษฐกิจเชื่อมฮ่องกง มาเก๊า และกวางตุ้ง ที่เชื่อมฮ่องกงในฐานะ Super Connector กับเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของจีน และสามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนเข้ากับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)ของไทย

อย่างไรก็ดี ในพื้นที่เขต EEC รัฐบาลไทยมุ่งหวังให้เขตชั้นนำของอาเซียนเพื่อดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ หรือ S- Curve ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเข้าสู่นวัตกรรม และการเข้าสู่ยุค4.0 รวมถึงการผลักดันการพัฒนาโครงการพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างเอเชียตะวันออก-อาเซียน-เอเชียใต้ และรองรับการรับการขยายทางการค้า อีคอมเมิร์ซ

พร้อมกันนี้ได้ลงนาม MOU ร่วมกัน 4 ฉบับ ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ หรือ Start Up และการจัดตั้งเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนและประสานงานของกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1. Innospace (Thailand) กับ HKTDC 2. Innospace (Thailand) กับ Hong Kong Cyberport 3. Innospace (Thailand) กับ Ho & Partners Architects Engineers & Development Consultants Limited (HPA) และฉบับที่ 4 เป็นการลงนามระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับ HKTDC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสด้านการลงทุน และการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่าย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สำหรับ ฮ่องกงถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียน ซึ่งในปี 2018 มีมูลค่าระหว่างกันถึง 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 11% ซึ่งฮ่องเป็นนักลงทุนอันดับที่ 5 ของไทย และคาดว่ามูลค่าการส่งออกไทยกับฮ่องกง ในปี 2561 จำนวน 12,563 ล้านเหรียญสหรัฐ จะขยายตัวถึง 12% ตามที่ตั้งเป้าหมาย ปี2562

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หลังจากที่ไทยได้ตั้งบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่เรียกว่า InnoSpace (Thailand) ขึ้นมานั้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและสตาร์ทอัพ (Startup) อย่างครบวงจร ซึ่งจะนำเอาศูนย์ไทยแลนด์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (TIDC) มาเชื่อมโยงในการพัฒนา Startup ด้วย ปัจจุบันการจัดตั้งบริษัทจะต้องหาเอกชนเข้ามาดำเนินการร่วมกับรัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้เอกชนรายใหญ่พร้อมจะร่วมมือแล้ว ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.เอสซีจี บมจ.ปตท. บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และล่าสุดมีธนาคารกรุงไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เบื้องต้นจะมีการระดมเงินราว 500 ล้านบาทในการร่วมพัฒนา Startup ที่เน้นนวัตกรรมเป้าหมายระยะแรก 50 ราย

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริษัท และกรรมการการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากที่การจัดตั้งบริษัท Innospace คาดว่าก็จะมีการแต่งตั้งตนเองเป็นประธานบริษัท ซึ่งในการตั้งบริษัทในครั้งเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและลงทุน หรือ สตาร์ทอัพ โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมีทุนจดทะเบียนตั้งต้น 1 แสนบาท และคาดว่าจะมีร่วมทุนกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด โดยขั้นตอนต่อไป คือการจัดตั้งเตรียมทีมการทำงาน และคณะกรรมการผู้บริหาร ซึ่งจะมีหารือกับภาคเอกต่อไป ส่วนสถานที่จัดตั้งยังไม่สามารถระบุได้ อาจจะเป็นที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ กล้วยน้ำไท หรือ เขตEEC จังหวัดระยอง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ