เปิดเงื่อนไข “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” รับเงิน 3 พันบาท ไม่ต้องลงทะเบียน

เยียวยากลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ

เปิดเงื่อนไขการรับโอนเงินของ กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด และคนพิการ รวมจำนวนกว่า 13 ล้านคน ตามนโยบายเยียวยา “กลุ่มเปราะบาง” ซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกภายในเดือนนี้

สำหรับการช่วยเหลือดังกล่าว จะเป็นการอุดหนุนเงินจำนวนเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 โดยเพิ่มจำนวนเข้าไปในส่วนของเงินสนับสนุนหรือเบี้ยต่างๆ ที่ผู้มีสิทธิ์แต่ละกลุ่มได้รับอยู่แล้วทุกเดือน

ดังนั้น ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด และคนพิการ ที่มีชื่อและได้รับเงินจากรัฐบาลตามระบบเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือใดๆ รัฐบาลขอให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขต หรือ อบต. เพื่อให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องหาทางช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากเดือนพฤษภาคมได้สิ้นสุดลงแล้ว การจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจะยกยอดของเดือนพฤษภาคม จำนวน 1,000 มาบวกเข้ากับงวดเดือนมิถุนายน ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขโอนเงินเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนในระบบประมาณ 9.66 ล้านคน ที่ปกติจะได้รับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โอนเข้าบัญชีธนาคารอยู่แล้ว จำนวนตั้งแต่ 600 บาท สำหรับกลุ่มอายุ 60-69 ปี ไล่ไปจนถึง 1,000 บาท สำหรับกลุ่มอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับโอนเพิ่มในเดือนมิถุนายนเป็น 2,600-3,000 บาท

– โอนวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 2,600-3,000 บาท

– โอนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,600-2,000 บาท

กลุ่มเด็กแรกเกิด

กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ปี จากครัวเรือนยากจน ซึ่งมีจำนวนราว 1.45 ล้านคน ตามปกติจะได้รับเงิน จากมาตรการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว จำนวน 600 บาท ต่อเดือน ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินตามกำหนดการเดิมในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 นี้ บวกกับเงินช่วยเหลือมาตรการ รวมเป็นจำนวน 2,600 บาท (600 + 1,000 + 1,000 บาท)

– โอนวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 2,600 บาท

– โอนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,600 บาท


กลุ่มคนพิการ

กลุ่มคนพิการ ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในระบบประมาณ 2 ล้านคน ตามปกติจะได้รับเบี้ยความพิการ จำนวน 800 บาทต่อเดือนอยู่แล้ว ซึ่งตามปฏิทินการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง กำหนดงวดการจ่ายเงินไว้วันเดียวกับเบี้ยผู้สูงอายุ นั่นคือ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยกลุ่มผู้พิการจะได้รับเงินรวมเพิ่มเป็น 2,800 บาท

– โอนวันที่ 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 2,800 บาท

– โอนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,800 บาท

กลุ่มเปราะบางที่ไม่ยังไม่เคยได้รับเงินมาก่อน

สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กแรกเกิด ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินหรือเบี้ยช่วยเหลือใดๆ จะยังไม่มีชื่อและข้อมูลในระบบ รัฐบาลขอให้ไปติดต่อที่สำนักงานเขต เทศบาล หรือสำนักงาน อบต. ตามภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย โดยกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระุบว่ากำลังหารือถึงแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเหล่านี้ให้ได้รับควาช่วยเหลือเช่นเดียวกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ