ผนึก ซี.พี.-มิตรผล-เบทาโกร นำร่อง 16 แปลงพืช-ปศุสัตว์

การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ เพื่อให้ห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครบวงจรอย่างยั่งยืน

ล่าสุดได้เครือเบทาโกร จำกัด กลุ่มน้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.)แสดงความประสงค์เข้าร่วมพัฒนา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหัวขบวนแปลงใหญ่ 4.0 จำนวน 5 กลุ่มสินค้า 16 แปลงใหญ่ เพื่อสร้างและพัฒนาแปลงใหญ่เป็นรายสินค้าเกษตร เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม งานวิจัยตามแนวทางเกษตร 4.0 จัดทำแปลงตัวอย่างเป็นแนวทางให้เกษตรกรนำไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือน พ.ค. 2561

สำหรับ 16 แปลงใหญ่ แบ่งเป็น แปลงเกษตรสมัยใหม่ 6 แปลง และแปลงกระทรวงเกษตรฯ 10 แปลง ประกอบด้วย ข้าว 3 แปลง ในจังหวัดสุพรรณบุรี เชียงราย อุตรดิตถ์ 2.แปลงใหญ่พืชไร่ 3 แปลง คือ มันสําปะหลัง ในจังหวัดนครราชสีมา, กําแพงเพชร ข้าวโพด (เพชรบูรณ์) 3.แปลงใหญ่พืชสวน จํานวน 4 แปลง คือ ทุเรียน จังหวัดระยอง มังคุด จังหวัดชุมพร หม่อนไหม จังหวัดน่าน สมุนไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4.แปลงใหญ่ปศุสัตว์ 4 แปลง คือ โคนม 3 แปลง ในจังหวัดสระบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น และโคเนื้อ จังหวัดกําแพงเพชร 5.แปลงใหญ่ประมง 2 แปลง คือ กุ้งทะเล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และปลานิล-กุ้งจังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้ การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน 1.วิเคราะห์กลุ่มสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 5 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย กลุ่มข้าว กลุ่มพืชไร่ กลุ่มพืชสวน กลุ่มปศุสัตว์ (โคนม โคเนื้อ) และกลุ่มประมง 2.กำหนดพื้นที่แปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ 3.กำหนดวิธีการปฏิบัติ โดยพิจารณาจากห้วงฤดูการเพาะปลูกของรายสินค้าเกษตร) เชื่อมโยงตลาด 4.กำหนดเป้าหมาย การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และคุณภาพ เปรียบเทียบการผลิตแบบเดิม 5.ตลาด ต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคการขับเคลื่อนใช้หลัก 1.ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกัน : การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำบัญชีฟาร์ม 2.ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม/งานวิจัย และ 3.การบริหารจัดการสินค้าครบวงจร

ในเดือนพฤษภาคม 2561 สามารถออกแบบแปลงใหญ่ 4.0 เสร็จและเริ่มดำเนินการ และจากนี้ไปอีกประมาณ 2 เดือน จะตั้งคณะทำงาน สำรวจความพร้อมของพื้นที่เกษตรกร แล้วนำเทคโนโลยีลงไป ก่อนจะกำหนดงบประมาณ และลักษณะของโครงการ กำหนดว่าใครจะรับผิดชอบในแปลงใหญ่อะไร เอกชน หรือรัฐบาลจะเป็นคนดำเนินการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ