ชาวนา เช็กด่วน เคาะประกันรายได้ข้าวงวด 3-7 เงินเข้า 9-14 ธ.ค. นี้

ชาวนา เช็คด่วน เคาะประกันรายได้ข้าวงวด 3-7 เงินเข้า 9-14 ธ.ค. นี้
ภาพจาก pixabay

เคาะส่วนต่าง “ประกันรายได้ข้าว” งวดที่ 3-7 เงินเข้าบัญชี”ชาวนา”วันที่ 9-14 ธ.ค.นี้ ส่วนงวด 8 ล่าสุดประกาศราคาอ้างอิงแล้ว ชาวนายิ้ม! ข้าวเปลือกเจ้า” ได้รับเงินสูงสุด ตามด้วย “ข้าวเปลือกเหนียว” ธ.ก.ส.จะกดส่งเงินตามไปติดๆ

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประกันรายได้ข้าวผลการผลิตปีที่3 ฤดูกาลปลูก 2564 / 2565 การเก็บเกี่ยวเริ่มตั้งแต่ 15 ตุลาคมเป็นต้นมาและเคาะจ่ายส่วนต่างราคาข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกรงวด 1-2 และ 3 บางส่วนไปแล้วนั้น

โดยหลังจากผลักดันงบประมาณผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วก็กำชับให้กรมการค้าภายใน ประสานงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงเกษตรฯ อำนวยความสะดวกและแจ้งข่าวสารสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและให้พาณิชย์จังหวัดกระจายข่าวสารในเรื่องนี้เพื่อชาวนาจะได้รับรู้ถึงงบประมาณในโครงการประกันรายได้

ทั้งนี้ให้แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ชาวนาจะได้รับโดยละเอียดด้วย โดยขณะนี้ ธ.ก.ส. ได้ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองของ ธ.ก.ส. ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณา และกำลังตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ก่อนเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร

นางมัลลิกา กล่าวว่า สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 รัฐบาลได้ประกันรายได้ราคาข้าวเปลือก 5 ชนิดไว้ที่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

รายงานจาก ธ.ก.ส. ระบุว่า สำหรับเงินส่วนต่างที่ค้างอยู่งวดที่ 3-7 ตั้งแต่วันที่ 9-14 ธ.ค.2564 น่าจะเริ่มโอนได้ ส่วนงวดที่ 8 ก็จะโอนในลำดับถัดไป

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564

โดย งวดนี้เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกแล้วแจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างงวดที่ 8 คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,128.41 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,871.59 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,865.42 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,134.58 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,808.99 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,191.01 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,045.44 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,954.56 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 8,384.02 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,615.98 บาท

“ดังนั้นสำหรับงวดที่ 8 ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.2564นั้น จะมีชาวนาได้เงินส่วนต่างสูงสุด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 54,202 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 50,153 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 29,775 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 58,636 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 57,855 บาท”

การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 หลักการเช่นเดิม คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เป็นหลักการทำงานตามกลไกราชการเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ