ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ลุยสัญจรพบผู้บริโภค มุ่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ วัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ” เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ เวลา 10.30 น. ณ บริเวณโถงศุภภิรมย์ ชั้น 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยบูรณาการ ตลาดประชารัฐ ทั้ง 9 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ และให้ดำเนินการพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป้าหมาย จำนวน 6,540 แห่ง กลุ่มผู้ค้ารายใหม่ 107,844 ราย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ซึ่งจำนวนตลาดในความรับผิดชอบ 3,822 แห่ง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มประมงพื้นบ้าน ซึ่งต้องเพิ่มผู้ประกอบรายใหม่ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 – 15 รายต่อตลาดนายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของของรัฐบาล ในการพัฒนาตลาดของท้องถิ่นให้มีความสะอาด จำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัย รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาพื้นที่ขายเพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าขายรายใหม่ที่เป็นเกษตรกรหรือผู้สนใจหารายได้เพิ่ม ได้เข้ามาทำการค้าขาย รวมทั้งสำรวจพื้นที่ว่างที่สามารถจัดให้เป็นตลาดได้ เพื่อรองรับผู้ประกอบการรายใหม่ด้วย และในการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย ด้วยบริการ SCB Easy Pay ซึ่งเป็นระบบที่รับจ่ายเงินผ่าน QR Code ภายใต้ชื่อ “แม่มณี Money Solution” อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งสนับสนุนสังคมไทยก้าวสู่ Cashless Society อย่างสมบูรณ์ และร่วมกันสานต่อการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป

นายสุทธิพงษ์ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ และการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวในทุกขั้นตอน และขอเชิญชวนประชาชนหรือผู้ที่สนใจ มาร่วมสนับสนุนสินค้าอุปโภคและบริโภค ของตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ที่ผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคและบริโภคมาจำหน่าย จำนวน 165 ร้านได้ ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 ธันวาคม ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ