ปตท.-บางจากฯขึ้นเบนซิน-โซฮอล์ 50 สต. E85 ปรับขึ้น 30 สต. ดีเซล 30 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ตีห้า

ปตท.-บางจากฯ ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 30 สตางค์/ลิตร ดีเซลปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (22 ก.ค. 60) เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้

ราคาใหม่เป็นดังนี้

เบนซิน 95 ลิตรละ 33.16 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.78 บาท
E20 ลิตรละ 23.54 บาท
E85 ลิตรละ 19.54 บาท
ดีเซล ลิตรละ 24.79 บาท