ส.อ.ท. ร้อนใจ อุตสาหกรรมอาหารขาดแคลนแรงงานกว่า 3 แสนคน

เกรียงไกร เธียรนุกุล
เกรียงไกร เธียรนุกุล

ส.อ.ท. จี้ภาครัฐ ขอเร่งนำเข้าแรงงานให้อุตสาหกรรมอาหารด่วน วิกฤตขาดแคลนอีกกว่า 3 แสนคน รวมอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกทั้งประเทศขาดแคลนทะลุ 5 แสนคน หวั่นไทยช้าตกขบวนพลาดโอกาสแข่งขันกับเพื่อนบ้าน พร้อมแนะลงทุนเทคโนโลยีเพิ่มการผลิต รัฐต้องสนับสนุนเต็มที่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก ส.อ.ท. และในภาพรวมของอุตสาหกรรมทั้งประเทศ พบว่าขณะนี้มีความต้องการแรงงานในทุกอุตสาหกรรมถึง 5 แสนคน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการถึง 3 แสนคน นับว่าเป็นวิกฤตของการขาดแคลนแรงงานที่รุนแรง

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการขาดแคลนอยู่บ้าง แต่เป็นช่วงของการเติบโตปกติของเศรษฐกิจที่ยังพอที่จะรับมือได้ แต่ในตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง เพราะทั่วโลกกำลังเกิดวิกฤตอาหาร มีการกักตุนสต๊อก ห้ามส่งออก ต่างจากประเทศไทย ที่มีวัตถุดิบเหลือเฟือ มีผลผลิตจากพืชเกษตร พืชเศรษฐกิจ และความได้เปรัยบตรงนี้คือโอกาสของประเทศไทย ที่จะเร่งการผลิตส่งออกอาการให้กับทั่วโลก เมื่อโอกาสมาถึงแต่กลับมาติดเรื่องขาดแคลนแรงงาน

               

ไทยจึงไม่ควรปล่อยและเสียโอกาสนี้ไป ดังนั้นรัฐต้องเร่งนำเข้าแรงงานให้เร็วที่สุด หรือในส่วนผู้ประกอบการที่จะลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ก็ควรเร่งตัดสินใจและรัฐจะต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนทุกอย่างและทุกทางโดยเร็ว เพราะหากช้า ท้ายที่สุดไทยก็จะเสียโอกาสให้กับเพื่อนบ้าน ที่ก็พยายามส่งออกอาหาร และเร่งการผลิตในหลาย ๆ อุตสาหกรรมจากโอกาสนี้เช่นกัน

สำหรับเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบอย่างปุ๋ยที่เป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ ด้วยไทยต้องนำเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซีย แต่ตอนนี้มีทางออกโดยการกระจายไปซื้อปุ๋ยจากแหล่งอื่น เช่น จีน อินเดีย ถึงจะยังมีราคาแพงกว่าเดิมบ้างแต่ก็ไม่ได้ขาดแคลนจนทำให้ไม่มีใช้และผลผลิตต้องหายไปเลย