EVme จับมือ ReAcc ต่อยอดธุรกิจให้บริการลูกค้า Fleet เช่ารถอีวี

EVme จับมือ ReAcc เดินหน้าต่อยอดธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพิ่มทางเลือกการให้บริการ สำหรับลูกค้า Fleet เช่ารถยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 100%

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสุวิชชา สุดใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVME PLUS) พร้อมด้วย นายณัฐชาต เจิดนภาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีแอค จำกัด (ReAcc) เปิดเผยถึงความร่วมมือในการต่อยอดธุรกิจให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ระหว่าง EVme ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร และ ReAcc ตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจกผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

               

โดยการออกใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียน หรือ Renewable Energy Certificates (RECs) จาก ReAcc สำหรับกลุ่มลูกค้าฟลีท (Fleet) ของ EVme ที่มีความประสงค์ในการแสดงเจตนารมณ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการใช้รถ EV ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% และเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) และผลักดันให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนหันมาผลิตและใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น สู่การเพิ่มศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมพลังงานยั่งยืนของประเทศในอนาคต