ไข่ไก่ขึ้นราคารอบที่ 3 อีกแผงละ 3 บาท มีผลวันนี้

ไข่ไก่
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.34 น.

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศขึ้นราคาไข่ฟองละ 10 สตางค์ หรือแผงละ 3 บาท มีผล 3 ส.ค. 2565 เป็นรอบที่ 3 ต่อเนื่อง

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่าเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด

ประกาศแจ้งปรับขึ้นราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 10 สตางค์/ฟอง (3 บาท/แผง) จาก 3.40 เป็น 3.50 บาท มีผลทำให้ไข่ไก่คละ และไข่ไก่เบอร์ ทุกเบอร์ปรับขึ้นอีก 3 บาท/แผง ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

               

สำหรับการปรับราคาขึ้นในครั้งนี้ เป็นการปรับขึ้นครั้งที่ 3 นับจากที่ปรับครั้งแรก ฟองละ 20 สตางค์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นฟองละ 3.20 บาท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 อีก 20 สตางค์ มีผลทำให้ราคาไข่ไก่ขยับไปเป็นฟองละ 3.40 บาท และครั้งนี้อีก 10 สตางค์ รวม 3 ครั้ง 50 สตางค์ หรือแผงละ 15 บาทแล้ว