จ้างภารโรงเพิ่ม 19,000 ตำแหน่ง รมว.ศึกษา แก้ปัญหาครูเวรทั่วประเทศ

เพิ่มพูน ชิดชอบ ลงพื้นที่ ชุมพร 22012567
ภาพจาก กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ สั่งจ้างภารโรงเพิ่มอีก 19,000 ตำแหน่ง ใน 2,000 โรงเรียน แก้ปัญหาครูเวรทั่วประเทศ

วันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ศูนย์ประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการ จ.ระนอง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่ จ.ระนอง ว่าตามที่เร็ว ๆ นี้มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูในการอยู่เวร ครม.มีมติยกเว้นมติ ครม.วันที่ 6 กรกฎาคม 2542 หรือเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ รับไปพิจารณา

พร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ หรือเรื่อง public safety ให้มีการเร่งจัดหางานเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่นที่เริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม


นายคารม พรพลกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงต่อจากนายกรัฐมนตรี ว่า พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาครูที่ต้องอยู่เวร จึงมีความประสงค์จะเพิ่มภารโรงในโรงเรียนทั่วประเิทศ 2,000 แห่ง อีก 19,000 ตำแหน่ง โดยจะขอให้งบฯกลาง แต่ถ้าไม่ได้จะเสนอให้ใช้งบประมาณรายจ่ายปี 2567 ในรายการประจำต่อไป