“ณัฏฐพล” เปิดกระทรวงรับ กลุ่มไทยภักดี เข้ายื่น 5 ข้อ ป้องสถาบัน

“ณัฏฐพล” เปิดกระทรวงรับ “หมอวรงค์” หลังพา “กลุ่มไทยภักดี” มายื่นหนังสือ เสนอ 5 ข้อเรียกร้องป้องสถาบันฯ ในสถานศึกษาการศึกษา

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ข่าวสดรายงานว่า นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้ากลุ่มไทยภักดี และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหามาตรการป้องกันการใช้ครูและนักเรียน เป็นเครื่องมือในการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์

นพ.วรงค์ กล่าวว่า ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีกลุ่มการเมืองพยายามเข้ามาแทรกแซงโรงเรียนและสถานศึกษา เพื่อใช้ครูและนักเรียนเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายสถาบัน ผ่านเครือข่ายนักเรียน ตลอดจนเครือข่ายครูและบุคคลากรทางการศึกษา

นพ.วรงค์ กล่าวต่อว่า ทางกลุ่มไทยภักดีเห็นว่า โรงเรียนและสถานศึกษาต้องมีความชัดเจน ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ซึ่งตกเป็นเป้าหมายในการทำลาย จึงขอเสนอมาตรการดังต่อไปนี้

  1. กระทรวงศึกษาธิการต้องมีนโยบายที่ชัดเจนแก่ผู้บริหารทุกระดับ ของโรงเรียนและสถานศึกษา ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน ต้องไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มการเมือง และเครือข่ายใช้โรงเรียนและสถานศึกษาในการปลุกระดม จาบจ้วงสถาบัน
  2. กระทรวงศึกษาธิการต้องมีนโยบาย ที่ชัดเจนต่อครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในการพิทักษ์สถาบันโดยเฉพาะครูหรือบุคคลากรทางการศึกษา ที่มีจิตใจเอนเองสนับสนุนผู้ที่ไม่หวังดี เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ จะเป็นอันตรายต่อความคิดของนักเรียน
  3. กระทรวงศึกษาธิการควรมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสร้างสำนึก ของความภูมิใจในความเป็นชนชาติไทย
  4. กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตสำนึกต่อนักเรียน ครู ตลอดจนบุคคลากรทางการศึกษา ให้เห็นถึงความสำคัญ และความเข้าใจที่ถูกต้อง ของสถาบันหลักของชาติ
  5. ถ้าหากเกิดกิจกรรมทำลายสถาบันในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใด ควรต้องให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ นายวรงค์ กล่าว

ขณะที่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ขอขอบคุณกลุ่มไทยภักดีที่มีความมุ่งมั่นชัดเจนในการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นแนวทางของคนไทยส่วนใหญ่ ศธ.พยายามดำเนินการให้อยู่ในทางที่เหมาะสม ตนจะรับข้อเสนอดังกล่าวไปหารือกับผู้บริหารใน ศธ. เพื่อแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการต่อไป ซึ่งตนจะพยายามหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด โดยจะต้องคำนึงถึงทุกภาคส่วน