ปฏิทินรับนักเรียน 2565 ระดับประถม-มัธยม-โรงเรียนเตรียมอุดมฯ

นักเรียน
FILE PHOTO : Lillian SUWANRUMPHA / AFP

สพฐ. เปิดกำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่มีนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นประธาน มีมติเห็นชอบปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน มีหลักการ ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษา

 • รับสมัคร 12-15 กุมภาพันธ์ 2565
 • จับสลากและประกาศผล 19 กุมภาพันธ์ 2565
 • รายงานตัว 19 กุมภาพันธ์ 2565
 • มอบตัว 26 กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

               
 • รับสมัคร 12-15 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผล 19 กุมภาพันธ์ 2565
 • มอบตัว 26 มีนาคม 2565

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

 • รับสมัคร 23-27 กุมภาพันธ์ 2565
 • จับสลาก 5 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 5 มีนาคม 2565
 • มอบตัว 12 มีนาคม 2565

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 23-27 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 5 มีนาคม 2565
 • มอบตัว 12 มีนาคม 2565

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • สอบคัดเลือก (ถ้ามี) รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565
 • สอบคัดเลือก 26 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม 2565
 • มอบตัว 2 เมษายน 2565

ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 9-10 มีนาคม 2565
 • สอบคัดเลือก 22 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 23 มีนาคม 2565
 • มอบตัว 2 เมษายน 2565

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

Advertisement
 • รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565
 • สอบคัดเลือก 26 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม 2565
 • มอบตัว 2 เมษายน 2565

จับสลาก (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565
 • จับสลาก 1 เมษายน 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 1 เมษายน 2565
 • มอบตัว 2 เมษายน 2565

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย

นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม รับสมัคร ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด

นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนเดิม และโรงเรียนอื่น

 • รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565
 • สอบคัดเลือก 27 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม 2565
 • มอบตัว 3 เมษายน 2565

ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

Advertisement
 • รับสมัคร 9-10 มีนาคม 2565
 • สอบคัดเลือก 23 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 24 มีนาคม 2565
 • มอบตัว 3 เมษายน 2565

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565
 • สอบคัดเลือก 27 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม 2565
 • มอบตัว 3 เมษายน 2565

จับสลาก (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565
 • จับสลาก 1 เมษายน 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 1 เมษายน 2565
 • มอบตัว 2 เมษายน 2565

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย

 • รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565
 • สอบคัดเลือก 27 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม 2565
 • มอบตัว 3 เมษายน 2565

ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 9-10 มีนาคม 2565
 • สอบคัดเลือก 23 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 24 มีนาคม 2565
 • มอบตัว 3 เมษายน 2565

เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)

 • รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2565
 • สอบคัดเลือก 27 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม 2565
 • มอบตัว 3 เมษายน 2565

ปฏิทินรับสมัครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค มีกำหนดการดังนี้

 • รับสมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565
 • สอบคัดเลือกวันที่ 5 มีนาคม 2565
 • ประกาศผล 12 มีนาคม 2565
 • รายงานตัว 15 มีนาคม 2565
 • มอบตัว 21 มีนาคม 2565