หุ้นกู้ True เริ่มขายวันนี้ (20 ก.ค.) จ่ายดอกเบี้ย 3.35-4.50% ต่อปี

กลุ่มทรู

“ทรู คอร์ปอเรชั่น เสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกหลังควบรวมกิจการกับ “ดีแทค” ให้นักลงทุนทั่วไป ชู A+ เรตติ้งบริษัทใหม่ ดอกเบี้ย 3.35-4.50% ต่อปี เปิดให้จองซื้อ 20-21 และ 24 ก.ค. 2566 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้จะเป็นวันแรกที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ True จะเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกหลังควบรวมกิจการกับดีแทค โดยจะออกจำหน่ายให้แก่นักลงทุนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวน ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ ปี ถึง10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.35-4.50% ต่อปี

โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 20-21 และวันที่ 24 ก.ค. 2566 มีธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย และทหารไทยธนชาต เป็นผู้จัดจำหน่าย และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัท


โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้

  1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 35% ต่อปี
  2. .หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 60% ต่อปี
  3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 10% ต่อปี
  4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 50% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 5