“สรรพสามิต” จับ-ปรับ สินค้าผิดกฏหมาย 591 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.18 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป


จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 13 – 19 กรกฎาคม 2561) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 591 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.18 ล้านบาท โดยแยกเป็น

– สุรา จำนวน 358 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 3.43 ล้านบาท
– ยาสูบ จำนวน 141 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 3.16 ล้านบาท
– ไพ่ จำนวน 15 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.24 ล้านบาท
– น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 37 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 0.52 ล้านบาท
– รถจักรยานยนต์ จำนวน 21 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ จำนวน 0.27 ล้านบาท
– สินค้าอื่น ๆ จำนวน 19 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 0.55 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 2,918.575 ลิตร ยาสูบ จำนวน 4,200 ซอง ไพ่ จำนวน 971 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 11,015 ลิตร และรถจักรยานยนต์ จำนวน 22 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th หรือแจ้งที่ตู้ ป.ณ. 10 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

Previous articleประชาสังคมอาเซียน-อินเดียเรียกร้องหยุดเจรจาข้อตกลง RCEP หวั่นกระทบการเข้าถึงยาประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา
Next articleมาสด้า CX-3 ใหม่ เคาะราคาถูกกว่าตัวเก่า เริ่มต้น 8.79 แสนบาท