ก.ล.ต.สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน BBL 2 เดือน

แฟ้มภาพ

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ รายนายพงษ์ศักดิ์ ประพาศน์กมล เป็นเวลา 2 เดือน กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าค้าและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter : LBDU) และ ก.ล.ต. ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายพงษ์ศักดิ์ ได้ลงนามในใบคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในฐานะผู้แนะนำการลงทุน ทั้งที่ไม่ได้พบและไม่ได้ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าแต่อย่างใด

ก.ล.ต.พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ที่ ทลธ. 48/2560 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนของนายพงษ์ศักดิ์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ