ธปท.ยันพร้อมปล่อยสภาพคล่องให้ทุกกองทุนรวมตราสารหนี้ สร้างความมั่นใจนักลงทุน

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า มาตรการช่วยเสริมสภาพคล่องกองทุนรวม (Mutual Fund Liquidity Facility : MFLF) ที่ ธปท. ได้ประกาศออกไปนั้น ครอบคลุมการให้สภาพคล่องแก่กองทุนที่เป็นกองประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund :MMF) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income Fund: Daily FI) ทุกกองทุน

สำหรับกองทุนรวมที่ประกาศปิดลงไปนั้น เนื่องจากถูกไถ่ถอนหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้จัดการกองทุนจึงเลือกที่จะปิดกองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน มากกว่าการเร่งขายสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าปกติ (forced sell) ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรโดยไม่จำเป็น โดยในขั้นตอนการยกเลิกกองทุน ก.ล.ต. จะมีกระบวนการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยอย่างเป็นธรรม

ขณะที่กองทุนรวมตราสารหนี้อื่น ๆ ทั้งในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เดียวกัน และ บลจ. อื่น ๆ ยังคงมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันในการขอกู้ตามมาตรการ MFLF ได้ และ ธปท. พร้อมที่จะปล่อยสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมผ่านธนาคารพาณิชย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและเชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนรวมตราสารหนี้อื่น ๆ รวมทั้งสถานะของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือธนาคารพาณิชย์แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนภายใต้ภาวะที่ตลาดการเงินไม่ปกตินั้น จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรโดยไม่จำเป็น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ