เอไอเอ ขยายเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกัน-เว้นจ่ายดอกจากกู้เงินกรมธรรม์

เอไอเอ ขยายระยะเวลามาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์รองรับสถานการณ์โควิด-19 ยืดเวลาผ่อนชำระเบี้ยงวดที่ครบกำหนดวันที่ 31 พ.ค.- 30 พ.ย.2563 ให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน พร้อมยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ

เอไอเอ ประเทศไทย ขยายระยะเวลามาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศได้คลี่คลายแล้ว แต่บริษัทยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว จึงได้ขยายระยะเวลามาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ยกเว้น กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงก์) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์  โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการผ่อนผัน ดังนี้

  1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย งวดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน
  2. ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพ ดอกเบี้ยจากการต่ออายุกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับเนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 91 วัน และมีการต่ออายุ (Reinstatement) หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่งวดชำระดังกล่าว ตามข้อ 1
  3. ยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) งวดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากงวดชำระดังกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับปีภาษี 2563 ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   อย่างไรก็ดี เอไอเอ ประเทศไทย ขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอทุกท่าน ว่าเราพร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านพ้นทุกวิกฤตไปให้ได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เอไอเอ หรือติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AIA Call Center 1581

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ