กรุงเทพประกันภัย ออกกรมธรรม์โควิด+แพ้วัคซีน ตัวใหม่แบบ “เจอจ่ายจบ”

Photo : Pixabay

“กรุงเทพประกันภัย” ต่อยอดกรมธรรม์โควิด ออกแผน “โควิด คอมพลีท” ครอบคลุมการเจ็บป่วยโควิด-แพ้วัคซีน” เบี้ยเริ่มต้น 159 บาท ให้ความคุ้มครอง “เจอ จ่าย จบ” เมื่อตรวจพบโควิดรับทันทีสูงสุด 50,000 บาท เพิ่มค่ารักษาผู้ป่วยในจากแพ้วัคซีน จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท มีประกันภัยโควิดอยู่แล้วก็สามารถทำประกันภัยดังกล่าวได้อีก

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI พัฒนาแผนความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

โดยออกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คอมพลีท ที่ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคนในครอบครัว รวมถึงผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1)

โดยสามารถทำประกันภัยดังกล่าวได้อายุตั้งแต่แรกเกิด – 100 ปี แผนประกันภัยมีให้เลือกตามความเหมาะสมถึง 4 แผน ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 159 บาทต่อปี นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 และกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนกับกรุงเทพประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยอื่นใด สามารถทำประกันภัยโควิด คอมพลีท ดังกล่าวนี้เพิ่มเติมได้ ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครองมีดังนี้


1.กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
– เจอ จ่าย จบ เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับทันทีสูงสุด 50,000 บาท
– แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล สูงสุดถึง 100,000 บาท
– กรณีเกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือภาวะโคม่าจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) รับเงินตามทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท
– คุ้มครองค่าใช้จ่ายการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคนในครอบครัว และค่าทำความสะอาดสถานที่

2.กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
– ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน จ่ายตามจริงสูงสุด 100,000 บาท
– กรณีเกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับเงินตามทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท

3.เพิ่มเติมความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รับเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คอมพลีท เพิ่มเติมและซื้อประกันภัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ www.bangkokinsurance.com หรือสอบถามโทร. 0 2285 8888

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ