ก.ล.ต. ตั้ง “วิบูลย์ ภัทรพิบูล” นั่งผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยีดิจิทัล

วิบูลย์ ภัทรพิบูล

สำนักงาน ก.ล.ต. แต่งตั้ง “วิบูลย์ ภัทรพิบูล” รองผอ.สพร. นั่งผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยีดิจิทัล มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค. 2564

วันที่ 5 พ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งดูแลงานฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


อนึ่ง นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. นายวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) และร่วมเป็นคณะทำงาน ASEAN Digital Data Governance

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ