ก.ล.ต. ถก DSI จัดการด้านกฎหมายกรณี Zipmex

ก.ล.ต. ถก DSI กรณี Zipmex

ก.ล.ต.ถก DSI-ตำรวจไซเบอร์ วางแนวทางบังคับใช้กฎหมายกรณี Zipmex ชี้อาจก่อความเสียหายกับประชาชนจำนวนมาก พร้อมเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้นำคณะผู้บริหารประชุมหารือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. กรณีบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex)

โดยมีข้อสรุปว่า ก.ล.ต.จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากกรณีดังกล่าวอาจมีความเสียหายกับประชาชนจำนวนมาก ประกอบกับต้องพิจารณาว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมายอื่น ๆ หรือไม่อย่างไร นอกเหนือจากความผิดภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ที่ ก.ล.ต. มีอำนาจดำเนินการในฐานะผู้กำกับดูแล

               

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต.ยังได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ได้รับผลกระทบกรณี บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ได้ระงับการถอนเงินบาทและสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. โดยจัดทำแบบฟอร์ม เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงได้ชัดเจนถูกต้อง โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือที่ลิงก์ www.sec.or.th/zipmexform