หมอยง เตือนเข้าสู่ฤดูระบาดโควิด-RSV

หมอยง RSV
ภาพพื้นหลังจาก Photo by Taisiia Shestopal on Unsplash

หมอยง เตือนกลุ่มเสี่ยงสูงวัย-เด็กเล็กเพิ่มความระมัดระวังช่วงเข้าสู่ฤดูระบาดโควิด-RSV

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวถึงการเข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคทางเดินหายใจต่าง ๆ ทั้งโควิด, RSV

โรคโควิด-19 ได้ปรับเข้าสู่โรคประจำฤดูกาล เช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ RSV ไข้หวัด rhinovirus

โรคประจำฤดูกาลดังกล่าวจะสร้างปัญหาได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง อายุมาก มีโรคประจำตัว และเด็กเล็ก เห็นได้ชัดจากไข้หวัดใหญ่ RSV

เมื่อติดเชื้อแล้วมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีก เช่นเป็นปีนี้แล้วปีต่อไป หรืออีก 2 ปีต่อไปก็เป็นได้อีก แต่ถ้าร่างกายแข็งแรงความรุนแรงก็น้อย

ไข้หวัดใหญ่ถึงแม้จะมีวัคซีนก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ดี จึงยังคงมีการระบาดทุกปีและมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปตลอด เช่นเดียวกับโควิด-19 เมื่อเป็นแล้วก็ยังเป็นซ้ำได้อีก

โดยทั่วไปการเป็นครั้งที่ 2 และ 3 ความรุนแรงจะลดลง ยกเว้นในกลุ่มเปราะบาง RSV ความรุนแรงจะพบได้ในการเป็นครั้งแรกในเด็กขวบปีแรก หรือเด็กเล็ก และปีต่อ ๆ ไปความรุนแรงก็จะลดลง และจะไปพบความรุนแรงอีกครั้งหนึ่งในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว

ฤดูกาลที่เป็น ประเทศที่มีฤดูหนาวเช่นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ก็จะพบมากในฤดูหนาว ประเทศไทยไม่มีฤดูหนาวที่ชัดเจน มีร้อนมากกับร้อนน้อย จึงพบโรคได้เกือบตลอดทั้งปี แต่จะพบสูงสุดในฤดูฝนตั้งแต่ปลายพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน

โรคทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ RSV โควิด-19 ไวรัสก็มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไปตลอดเช่นเดียวกัน เพื่อหลบหลีกภูมิต้านทานเดิม และทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำใหม่ได้ แต่ถ้าร่างกายแข็งแรงดีความรุนแรงก็จะน้อยหรือไม่มีอาการ


การดูแลร่างกายให้แข็งแรง สุขอนามัย ป้องกันการติดเชื้อและลดการระบาดของโรค รวมทั้งการให้วัคซีนป้องกันในกลุ่มเสี่ยงและเปราะบาง จึงเป็นวิธีการที่จะลดความสูญเสียของโรคดังกล่าว แต่ขณะเดียวกัน RSV ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันถึงแม้จะมีการได้พยายามพัฒนากันมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วก็ตาม