โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพ นักเรียน ม.6 โรงเรียนราชวินิต

อัญเชิญพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพ นักเรียน ม. 6 โรงเรียนราชวินิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายขุมทอง เปรมมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิตมัธยมที่เสียชีวิตจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ศาลา 4 วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. ที่ศาลา 4 วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายขุมทอง เปรมมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่เสียชีวิตจากเหตุถังดับเพลิงระเบิด ระหว่างซ้อมควบคุมเพลิงและอพยพหนีไฟที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายขุมทอง เปรมมณี อย่างหาที่สุดมิได้

การนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือในการศพด้วย

อัญเชิญพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพ นักเรียน ม. 6 โรงเรียนราชวินิต

Advertisment