สุริยะมอบเลขาฯ รับเรื่อง CUPPS ศรีสุวรรณ หากทุจริตฟันไม่เลี้ยง

สุริยะ มอบ เลขาฯ รับเรื่อง CUPPS ถ้ามีทุจริต ฟันไม่เลี้ยง

รมว.คมนาคมมอบหมายเลขานุการ เป็นผู้แทน รับคำร้องศรีสุวรรณ ขอให้ตรวจสอบโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง CUPPS หากทุจริตเอาผิดทุกคนไม่มียกเว้น

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทน รับคำร้องจากนายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน กรณีขอให้ตรวจสอบโครงการการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) โครงการงานจ้างให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System : CUPPS) ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ กระทรวงคมนาคม

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ตนเป็นผู้แทน รับคำร้องจากนายศรีสุวรรณ จรรยา ที่ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) โครงการงานจ้างให้บริการระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System : CUPPS) ในท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

โดยการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยความโปร่งใส ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมาย และเป็นธรรมกับผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ซึ่งกระทรวงคมนาคมพร้อมให้ตรวจสอบการดำเนินงานทุกโครงการ และขอให้มั่นใจว่าทุกโครงการจะทำเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศสูงสุด

หากพบว่า โครงการการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว มีการกระทำผิดจริง มีการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่ง กระทรวงคมนาคมจะดำเนินการเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่มียกเว้น