เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (28 พ.ย.) พบ 4 จังหวัดเกินค่ามาตรฐาน

ฝุ่นในกทม.
ภาพ : ศูนย์ภาพมติชน

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 4 จังหวัด กรุงเทพฯ-สมุทรสาคร-พิษณุโลก-กาฬสินธุ์ เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ 12.00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร จ.พิษณุโลก และ จ.กาฬสินธุ์

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 12.0 – 64.1 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17.5 – 41.4 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 20.1 – 34.3 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 10.1 – 30.4 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.0 – 11.4 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14.5 – 49.7 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ

ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK