GISTDA เผย PM 2.5 เช้านี้ 8 จังหวัดภาคเหนือมีผลกระทบต่อสุขภาพระดับสีแดง

ฝุ่น ฝุ่น PM 2.5 ภาพมุมสูง
ภาพจาก ศูนย์ภาพเครือมติชน

GISTDA เผย PM 2.5 เช้านี้ 8 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน กทม. คุณภาพอากาศปานกลางจนถึงดี

วันที่ 2 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2567 พบ 8 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ

อาทิ ลำพูน 106.1 ไมโครกรัม แม่ฮ่องสอน 90.3 ไมโครกรัม ลำปาง 89.3 ไมโครกรัม เชียงใหม่ 87.4 ไมโครกรัม พะเยา 85.9 ไมโครกรัม เชียงราย 79.8 ไมโครกรัม แพร่ 78.3 ไมโครกรัม น่าน 76.9 ไมโครกรัม

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้พบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลางไปจนถึงคุณภาพอากาศดี

แอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” ยังคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในอีก 3 ชั่วโมงข้างหน้า พบว่าหลายพื้นที่จะมีค่าคุณภาพอากาศที่ยังคงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะโซนภาคเหนือ ทั้งนี้ ข้อมูลบนแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” มีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับ AI (Artificial intelligence) ในการวิเคราะห์ค่าฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมกับการใช้ข้อมูลการตรวจวัด PM 2.5 จากกรมควบคุมมลพิษ, ข้อมูลสภาพอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงข้อมูลของแหล่งกำเนิดฝุ่น

เช่น จุดความร้อน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก มานำเสนอให้ในรูปแบบข้อมูลตัวเลขและค่าสีในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ประชาชนควรสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูล PM 2.5 แบบราย ชั่วโมงเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น”