สมัครสอบ ก.พ. ปี 64 สอบได้ที่ไหน-มีอะไรบ้างที่ต้องเตรียม

ข้าราชการ สอบ ก.พ.

เปิดขั้นตอนสมัครสอบ-ศูนย์สอบ ก.พ. ประจำปี 2564 เปิดสมัครออนไลน์วันนี้ (8 ม.ค.) วันแรก ผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.

วันที่ 8 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. คือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ได้เปิดให้วัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564

โดยเริ่ม วันนี้ (8 มกราคม) เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 08.30 น. การสอบ ก.พ. แบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 จะรับสมัครจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม จำนวน 6 รอบสอบ รอบสอบละ 6,833 ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น สิ้น 40,998 ที่นั่งสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 28 มกราคม 2564 สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://ocsc2.job.thai.com/

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกชื่อ-นามสกุล
 2. กรอกเลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรประชาชน
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
 4. กรอกอีเมล์ ต้องมี หากยังไม่มีต้องสมัครก่อน แล้วค่อยกรอกใบสมัคร
 5. กำหนดรหัส ไว้ดูผลสอบ (แนะนำให้ใช้ 8 ตัวท้าย ของเลขบัตรประชาชน จะทำให้จดจำได้ง่าย)
 6. กรอกข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร์ และความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
 7. กรอกวุฒิการศึกษา สถานศึกษาที่จบ วันจบการศึกษา ชื่อปริญญาบัตร พร้อมเกรดเฉลี่ย
 8. ผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปี 2564 ให้กรอกช่องกำลังจะจบการศึกษา สถานศึกษา ชื่อปริญญาบัตร และแจ้งปีที่ผู้สมัครได้ศึกษาหรือระดับที่กำลังศึกษาอยู่ ที่จบการศึกษาในปี 2564 และทราบวันจบที่ชัดเจนแล้ว ให้ใส่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมใส่ระดับชั้นที่เรียนล่าสุด

รูปแบบการสมัครสอบ 3 แบบ

 1. ก.พิเศษ ผู้ที่สอบผ่านภาค ข.แล้วเท่านั้น ค่าสมัคร 280 บาท จึงมีสิทธิสมัครสอบ กำหนัดรับสมัคร 3 รอบ 
 • สมัครวันที่ 11-29 มกราคม 2564 – สอบ วันที่ 28 มีนาคม 2564
 • สมัครวันที่ 8-26 มีนาคม 2564 – สอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
 • สมัครวันที่ 7-25 มิถุนายน 2564  – สอบ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

2. ก.อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิ ป.ตรี, ป.โท ค่าสมัคร 330 บาท 

 • สอบผ่านคอมพิวเตอร์ มีศูนย์สอบ 12 ศูนย์สอบ
 • สอบ 6 รอบสามารถเลือกสมัครได้รอบเดียวเท่านั้น

เริ่มสมัครวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ผู้ที่สมัครสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว สามารถสมัครสอบแบบกระดาษในรอบปกติได้ 3. ก.รอบปกติสอบแบบกระดาษ สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าสมัคร 280 บาท 

 • ผู้ที่มีวุฒิ ปวช., ปวส., ป.ตรี และ ป.โท สมัครสอบได้
 • ตอนนี้ ก.พ. ยังไม่ประกาศ แต่โดยปกติทุกปี จะรับสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และสอบเดือนกรกฎาคม

ทั้งนี้ หาก ก.พ. ประกาศจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป 

ตรวจสอบศูนย์สอบ ก.พ.

 1. สำนักงาน ก.พ. 115 ที่นั่งสอบ
 2. มรภ.พระนคร 500 ที่นั่งสอบ
 3. ม.เกษตรศาสตร์ 1,030 ที่นั่งสอบ
 4. มรภ.สวนสุนันทา 892 ที่นั่งสอบ
 5. ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 310 ที่นั่งสอบ
 6. ม.แม่ฟ้าหลวง 650 ที่นั่งสอบ
 7. มรภ.พิบูลสงคราม 463 ที่นั่งสอบ
 8. ม.อุบลราชธานี 400 ที่นั่งสอบ
 9. มรภ.บุรีรัมย์ 228 ที่นั่งสอบ
 10. มรภ.สุราษฎร์ธานี 1,000 ที่นั่งสอบ
 11. ม.วลัยลักษณ์ 500 ที่นั่งสอบ
 12. ม.ทักษิณ 635 ที่นั่งสอบ