โรงพยาบาลสนาม ที่ไหนยังว่าง? อว.รายงานทุกภาค ทุกจังหวัด เช็กที่นี่!

เช็กโรงพยาบาลสนาม อว.ที่ว่าง

เช็กได้ที่นี่! โรงพยาบาลสนามสังกัด อว.ที่ไหนยังว่าง? แบ่งรายละเอียดตามภาค ตามแต่ละจังหวัด

วันที่ 22 เมษายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามในสังกัด อว. ประจำวันนี้ (เป็นรายงานเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการรายงานจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ระบุว่า

จากเดิมมีเตียงในโรงพยาบาลสนามทั้งหมด 8,243 เตียง และขยายเพิ่มเป็น 12,822 เตียง รับผู้ป่วยเข้าในโรงพยาบาลสนามไปแล้ว 1,646 เตียง (20%) และยังคงเหลือเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 6,597 เตียง (80%) (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564) ประกอบด้วย

 • พื้นที่ภาคเหนือ มีจำนวนเตียงรองรับ 1,113 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 697 เตียง คงเหลือเตียง 416 เตียง
 • พื้นที่ภาคกลาง มีจำนวนเตียงรองรับ 610 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 35 เตียง คงเหลือเตียง 575 เตียง
 • พื้นที่ภาคใต้ มีจำนวนเตียงรองรับ 2,294 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 138 เตียง คงเหลือเตียง 2,156 เตียง
 • พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนเตียงรองรับ 2,850 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 102 เตียง คงเหลือเตียง 2,748 เตียง
 • พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีจำนวนเตียงรองรับ 1,041 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 674 เตียง คงเหลือเตียง 367 เตียง
 • พื้นที่ภาคตะวันออก มีจำนวนเตียงรองรับ 335 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 0 เตียง คงเหลือเตียง 335 เตียง

เมื่อแยกออกโรงพยาบาลสนามของ อว. เป็นรายจังหวัด จะมีข้อมูลดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564)

ภาคเหนือ 1,098 เตียง (+0 เตียง)

 • จังหวัดเชียงราย มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 20 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 41 เตียงคงเหลือ 159 เตียง
 • จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเตียงรองรับ 770 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 54 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 623 เตียง คงเหลือ 147 เตียง
 • จังหวัดพะเยา มีจำนวนเตียงรองรับ 33 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 3 เตียง คงเหลือ 30 เตียง
 • จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 30 เตียง คงเหลือ 20 เตียง
 • จังหวัดแพร่ มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 60 เตียง

ภาคกลาง 610 เตียง (+0 เตียง)

 • จังหวัดนครนายก มีจำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 300 เตียง
 • จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 50 เตียง
 • จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
 • จังหวัดอยุธยา มีจำนวนเตียงรองรับ 160 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 2 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 35 เตียง คงเหลือ 125 เตียง

ภาคใต้ 2,254 เตียง (+40 เตียง)

 • จังหวัดกระบี่ มีจำนวนเตียงรองรับ 110 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 110 เตียง
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
 • จังหวัดนราธิวาส มีจำนวนเตียงรองรับ 80 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 80 เตียง
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนเตียงรองรับ 144 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 34 เตียง คงเหลือ 110 เตียง
 • จังหวัดปัตตานี มีจำนวนเตียงรองรับ 70 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 70 เตียง
 • จังหวัดพัทลุง มีจำนวนเตียงรองรับ 350 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 8 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 8 เตียง คงเหลือ 342เตียง
 • จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนเตียงรองรับ 150 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 7 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 71 เตียง คงเหลือ 79 เตียง
 • จังหวัดยะลา มีจำนวนเตียงรองรับ 260 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 260 เตียง
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 750 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 750 เตียง
 • จังหวัดสงขลา มีจำนวนเตียงรองรับ 240 เตียง (+40) รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 13 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 25 เตียง คงเหลือ 255 เตียง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,227 เตียง (-317 เตียง)

 • จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนเตียงรองรับ 258 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 4 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 29 เตียง คงเหลือ 229 เตียง
 • จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนเตียงรองรับ 400 เตียง (-238) ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 400 เตียง
 • จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
 • จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนเตียงรองรับ 320 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 320 เตียง
 • จังหวัดบึงกาฬ มีจำนวนเตียงรองรับ 168 เตียง (+51) รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 51 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 58 เตียง คงเหลือ 110 เตียง
 • จังหวัดมหาสารคาม มีจำนวนเตียงรองรับ 128 เตียง (+56) ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 128 เตียง
 • จังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 8 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 15 เตียง คงเหลือ 45 เตียง
 • จังหวัดสกลนคร มีจำนวนเตียงรองรับ 296 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 296 เตียง
 • จังหวัดสุรินทร์ มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 60 เตียง
 • จังหวัดอุดรธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 500 เตียง (-186) คงเหลือ 500 เตียง
 • จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 160 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 160 เตียง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ มีจำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 300 เตียง

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,041 เตียง (-124 เตียง)

 • จังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 47 เตียง (+6) รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 6 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 47 เตียง คงเหลือ 0 เตียง
 • จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 514 เตียง (-130) รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 19 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 451 เตียง คงเหลือ 63 เตียง
 • จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนเตียงรองรับ 480 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 33 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 176 เตียง คงเหลือ 304 เตียง

ภาคตะวันออก 335 เตียง

 • จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 15 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 15 เตียง
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนเตียงรองรับ 320 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 320 เตียง

จากข้อมูลของโรงพยาบาลสนาม อว. เป็นส่วนแต่ละมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัด อว. พบว่า

ภาคเหนือ 1,113 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 74 เตียง สะสม 697 เตียง และคงเหลือ 416 เตียง ประกอบด้วย

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจำนวนเตียงรองรับ 350 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 19 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 340 เตียง คงเหลือ 10 เตียง
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 30 เตียง คงเหลือ 20 เตียง
 • มหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวนเตียงรองรับ 33 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 3 เตียง คงเหลือ 30 เตียง
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) มีจำนวนเตียงรองรับ 420 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 35 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 283 เตียง คงเหลือ 137 เตียง
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แพร่) มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 60 เตียง
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 20 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 41 เตียง คงเหลือ 159 เตียง

ภาคกลาง 610 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 2 เตียง สะสม 35 เตียง และคงเหลือ 575 เตียง ประกอบด้วย

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก มีจำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 300 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 15 ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สุพรรณบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ อยุธยา มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 2 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 35 เตียง คงเหลือ 25 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมุทรสงคราม มีจำนวนเตียงรองรับ 50 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 50 เตียง

ภาคใต้ 2,294 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 28 เตียง สะสม 138 เตียง และคงเหลือ 2,156 เตียง ประกอบด้วย

 • มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีจำนวนเตียงรองรับ 350 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 8 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 8 เตียง คงเหลือ 342 เตียง
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีจำนวนเตียงรองรับ 80 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 80 เตียง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจำนวนเตียงรองรับ 100 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 100 เตียง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี มีจำนวนเตียงรองรับ 70 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 70 เตียง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต มีจำนวนเตียงรองรับ 150 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 7 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 71 เตียง คงเหลือ 79 เตียง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ มีจำนวนเตียงรองรับ 280 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 13 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 25 เตียง คงเหลือ 255 เตียง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนเตียงรองรับ 144 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 34 เตียง คงเหลือ 110 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระบี่ มีจำนวนเตียงรองรับ 110 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 110 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีจำนวนเตียงรองรับ 260 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 260 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 750 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 750 เตียง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,227 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 12 เตียง สะสม 85 เตียง และคงเหลือ 3,142 เตียง ประกอบด้วย

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วข. เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจำนวนเตียงรองรับ 256 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 4 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 29 เตียง คงเหลือ 229 เตียง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีจำนวนเตียงรองรับ 200 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 200 เตียง
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจำนวนเตียงรองรับ 128 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 128 เตียง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล อำนาจเจริญ มีจำนวนเตียงรองรับ 300 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 300 เตียง
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 30 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 30 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีจำนวนเตียงรองรับ 400 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 400 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 8 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 15 เตียง คงเหลือ 46 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีจำนวนเตียงรองรับ 96 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 96 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีจำนวนเตียงรองรับ 60 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 60 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (บึงกาฬ) มีจำนวนเตียงรองรับ 168 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 51 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 58 เตียง คงเหลือ 110 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อุดรธานี) มีจำนวนเตียงรองรับ 500 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 500 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 130 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 130 เตียง

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,044 เตียง รับผู้ป่วยใหม่วันนี้ทั้งหมด 56 เตียง สะสม 674 เตียง และคงเหลือ 367 เตียง ประกอบด้วย

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีจำนวนเตียงรองรับ 494 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 19 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 461 เตียง คงเหลือ 43 เตียง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นนทบุรี มีจำนวนเตียงรองรับ 47 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 6 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 47 เตียง คงเหลือ 0 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศูนย์สมุทราปราการ มีจำนวนเตียงรองรับ 480 เตียง รับรักษาวันนี้เพิ่มขึ้น 33 เตียง รับผู้ป่วยแล้ว 176 เตียง คงเหลือ304 เตียง
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปทุมธานี มีจำนวนเตียงรองรับ 20 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 20 เตียง

ภาคตะวันออก 335 เตียง ยังไม่มีการรับผู้ป่วย คงเหลือ 335 เตียง ประกอบด้วย

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีจำนวนเตียงรองรับ 320 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 320 เตียง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีจำนวนเตียงรองรับ 15 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วย คงเหลือ 15 เตียง