“ตลาดยิ่งเจริญ” ระดมฉีด “ซิโนฟาร์ม” ผู้ค้า-พนักงาน 3,500 คน

“ตลาดยิ่งเจริญ” รับมอบวัคซีนซิโนฟาร์มแล้ว ระดมฉีด 15-16 ก.ค.นี้ คาดครอบคลุมประชากรในตลาด 3,500 คน หรือ 70% ของทั้งหมด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า เพื่อเป็นการลดความรุนแรงอันเป็นความเสี่ยง ขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวตลาดยิ่งเจริญ และยับยั้งวงจรการระบาดโรค ตลาดยิ่งเจริญ โดยบริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งได้รับความกรุณาจัดสรรในระยะที่ 1 และได้มีการจัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลง (MOU) 3 ฝ่าย ได้แก่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ผู้จัดสรร) ตลาดยิ่งเจริญ โดย บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้รับจัดสรร) และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต (โรงพยาบาล) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเป้าหมายจะฉีดให้ประชากรในตลาดจำนวน 3,500 ราย ครอบคลุมประชากรภายในตลาด 70%

สำหรับการขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือกในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ราชวิทยาลัย ฯ กำหนด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยชาวตลาดยิ่งเจริญร่วมใจออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ทั้งนี้ได้รับการยืนยันจากระบบ ถึงการจัดส่ง และสามารถฉีดวัคซีน ฯ ให้ผู้จองไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สถานที่ฉีดวัคซีนชั่วคราว ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) โดยโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นผู้บริการทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนทางเลือกประชากรตลาดยิ่งเจริญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทั้งนี้การดำเนินการทั้งสองวัน ได้รับการอนุเคราะห์บุคลากร เพื่ออำนวยการจาก อบจ.ปทุมธานี และความอนุเคราะห์สถานที่จาก ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต การจัดหาและขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ ตลาดยิ่งเจริญ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้พื้นที่ตลาด ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากหน่วยงานภาครัฐมาต่อเนื่อง ยกระดับเป็นพื้นที่ปลอดภัย นอกเหนือจากที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาแล้ว ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

“ภายใต้แนวคิด Super safe zone” พร้อมมาตรการ ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับบัตรอนุญาตให้เข้าทำงานในตลาดได้นั้น ต้องได้รับวัคซีน มีภูมิคุ้มกัน อย่างน้อย 1 เข็ม 

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เร่งรัดดำเนินการทุกวิธีการ และคาดว่าตามแผนงานที่กำหนดประชากรภายในตลาดยิ่งเจริญ จะได้รับวัคซีนครบทุกกลุ่มภายในเดือนกรกฎาคม 2564


ความสำคัญประการหนึ่งในการขอรับวัคซีนทางเลือกนี้ เพื่อครอบคลุมกลุ่มประชากรผู้ช่วยค้า ชาวต่างชาติที่ตลาด อนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้ได้รับวัคซีนเฉกเช่นชาวไทย

เนื่องจากพบว่าสาเหตุการติดเชื้อส่วนหนึ่งในครั้งนี้จากการสอบสวนโรค เริ่มต้นมาจากแรงงานข้ามชาติที่ได้สัมผัสเชื้อจากที่พักและกลุ่มบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว และนำเข้าสู่ตลาด

ตลาดยิ่งเจริญ มีความตระหนักและให้ความสำคัญ ถึงความปลอดภัย สวัสดิภาพ ของประชากรภายในตลาด รวมทั้งประชาชนผู้บริโภค แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการยึดมั่นตามหลักการสาธารณสุข และที่ผ่านมาได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานเขตบางเขน ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และ สถาบันป้องกันคุ้มครองเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดตลอดมา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ