ในหลวง พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้า แก่ตำรวจ-ทหาร

พระบรมราชโองการ

ในหลวง พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้า แก่ตำรวจ-ทหาร รวม 3 คน

วันที่ 11 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ให้ตำรวจและทหาร รวม 3 คน ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า ชั้น ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ จำนวน 3 คน ดังนี้

1.พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
2.พลโท ปณต แสงเทียน
3.พลโท กฤษตา สาริกา


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ