สถาบันการบินพลเรือนรับสมัครนักศึกษาใหม่ ถึง 19 พ.ย. เช็กหลักสูตร !

การบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Early Recruitment ถึง 19 พ.ย.64

วันที่ 14 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี รอบ Early Recruitment ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

เปิดรับผ่าน 2 โครงการ

1. ประเภทโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือน สำหรับสถานศึกษา (เครือข่ายอาจารย์แนะแนว)

2. ประเภทโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อในสถาบันการบินพลเรือน สำหรับสถานประกอบการ

คุณสมบัติสมัครนักศึกษาการบินพลเรือน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 6 วิชาโท ได้แก่


  • วิชาโทการจราจรทางอากาศ
  • วิชาโทการท่าอากาศยาน
  • วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
  • วิชาโทธุรกิจสายการบิน
  • วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (4 ปี) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่

  • แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  • แผนการศึกษาแบบเอกโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี

หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน ภาคปกติ

ดาวน์โหลดใบสมัครนักศึกษาการบินพลเรือน

ดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดผ่านทางระบบ INTERNET เว็บไซต์ www.catc.or.th และ Facebook: catcthailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-272-5741-4 ต่อ 8551, 8221, 8211

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ