โอไมครอนหนีภูมิไฟเซอร์ 41 เท่า ดร.อนันต์อ้างผลวิจัยแอฟริกาใต้

ดร อนันต์ ไฟเซอร์

ดร.อนันต์เผยผลทดสอบทีมวิจัยจากแอฟริกาใต้ พบโควิด “โอไมครอน” หนีภูมิวัคซีนไฟเซอร์ถึง 41.1 เท่า เมื่อเทียบสายพันธุ์เบต้า 

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana ถึงผลงานวิจัยจากแอฟริกาใต้ เกี่ยวกับโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน พบสามารถหนีภูมิต้านทานจากวัคซีนไฟเซอร์ได้ถึง 41.1 เท่า เมื่อเทียบกับสายพันธุ์เบต้า

โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ผลการทดสอบไวรัสโอไมครอนตัวจริงกับซีรั่มของผู้ที่รับวัคซีนไฟเซอร์ ครบ 2 เข็มทดสอบโดยทีมวิจัยจากแอฟริกาใต้ออกมาแล้วครับ เป็นไปตามคาด โอมิครอนหนีภูมิจากวัคซีนไฟเซอร์ ได้ 41.4 เท่า หรือมากกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับสายพันธุ์หนีภูมิเก่งอย่างสายพันธุ์เบต้าที่รู้จักกัน (ภูมิโดยเฉลี่ยจาก 1300+ ลดลงเหลือ 32…)

ทีมวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างเดียวกับผู้เคยติดเชื้อและได้รับวัคซีนด้วย ภูมิแบบ hybrid immunity (ภูมิคุ้มกันแบบผสม) แบบหลังจะสูงกว่าชัดเจน และมีมากเพียงพอที่จะยับยั้งการติดเชื้อโอไมครอนได้แม้จะตกมากเช่นเดียวกัน (เส้นสีเขียว)

ดร.อนันต์ระบุว่า ค่าดังกล่าวเป็น Neutralizing Antibody (ภูมิคุ้มกันชนิดสลายไวรัส) ไม่ใช่ค่า Binding IgG เป็น AU/ml หรือ BAU/ml ซึ่งตัวเลขนั้นเอามาใช้อ้างอิงไม่ได้ และตัวอย่างที่วัด n ยังค่อนข้างน้อยคือ n=6 เนื่องจากความเร่งด่วนของข้อมูล ต่อจากนี้ผลจะออกมาเรื่อย ๆ แน่นอน

Advertisement