ผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไม่เป็นทางการ no vote 2.74%

ผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไม่เป็นทางการ no vote 2.74%

ผลเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เป็นทางการ เมื่อเวลา 20.00 น. เผย no vote 2.74%

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเวลา 20.00 น.

สรุปรายงานเหตุการณ์การออกเสียงลงคะแนนได้ดังนี้

  • มีการรายงานการฉีกบัตรเลือกตั้ง จำนวน 3 ราย (เขตสวนหลวง เขตบางซื่อ เขตสัมพันธวงศ์)
  • มีการขยำบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1 ราย (เขตคลองเตย)
  • มีการนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 1 ราย (เขตบางซื่อ) โดยเจ้าหน้าที่ได้ประสาน สน.เตาปูน ติดตามและนำตัวไปดำเนินคดี
  • มีการทำบัตรเลือกตั้งชำรุด จำนวน 1 ราย (เขตหนองแขม) เนื่องจากเข้าใจว่าหย่อนบัตรผิดหีบ จึงดึงบัตรเลือกตั้งกลับคืน ทำให้บัตรชำรุด เจ้าหน้าที่ รปภ. นำตัวไปลงบันทึกประจำวันที่ สน.หนองแขม

นอกจากนี้ยังมีรายงานภาพรวมผู้ป่วยโควิด-19 มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 89 ราย ผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จำนวน 23 ราย สถานการณ์ในภาพรวมของการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 6,817 หน่วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปิดการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งของทุกหน่วยเลือกตั้งเมื่อเวลา 17.00 น.

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในเวลา 19.50 น.

  • การเลือกตั้ง ส.ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 788,446 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 468,039 คน ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 59.36
  • การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 767,951 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 458,473 คน ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 59.70 นับคะแนนแล้วจำนวน 1,294 หน่วย อยู่ระหว่างการนับคะแนน 5,523 หน่วย ร้อยละของหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว 18.98 จำนวนบัตรดี จำนวน 439,003 คิดเป็นร้อยละ 95.75 บัตรเสีย จำนวน 6,918 คิดเป็นร้อยละ 1.51 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 12,552 จำนวน คิดเป็นร้อยละ 2.74