ดีป้าจับมือ “ทีโอที” เปิดโครงการ Digital Young ป้อนคนสู่อุตสาหกรม

ทีโอที จับมือ depa  เปิดโครงการ “Thailand Digital Young Talent” ผนึกกำลัง 10  สถาบันการศึกษา 14 บริษัท จัดค่ายบ่มเพาะติวเข้มเน้นลงมือทำ  สร้างคนป้อนอุตสาหกรรมรับมือดิจิทัลดิสรัปต์ แก้ปัญหาขาดแคลน

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า “Thailand Digital Young Talent Development Project” เป็นความร่วมมือกับ 10 สถาบันการศึกษาและ 14 ผู้ประกอบการ  เพื่อรับมือกับกระแสดิสรัปต์ชั่นที่เข้ามา ส่งผลให้ทุกอุตสาหกรรมต้องการบุคลากร มากกว่า 40,000 คน  แต่สถาบันการศึกษาพัฒนาได้เพียง 20,000 คน  แต่มีคนที่เข้าสู่อุตสาหกรรมเพียง 13,000 คน และมีจำนวนมากที่ไม่สามารถทำงานได้ทันที  สถานการณ์ปัจจุบันจึงทั้งขาดแคลนคนและขาดทักษะดิจิทัลที่เพียงพอจะรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ที่ต้องการทั้งด้านดาต้าไซแอนทิส บล็อคเชน เอไอ แมชชีนเลิร์นนิ่ง ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ฯลฯ

โดยโครงการนี้จะนำร่อง 200 คน ซึ่งดีป้าจะให้งบประมาณสนับสนุนรายละ 20,000 บาท  ขณะที่ผลลัพธ์จากโครงการนี้จะนำไปต่อยอดในสเต็ปที่สอง ที่จะให้เจ้าของเทคโนโลยีมาพัฒนาหลักสูตรต่อไป

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ประเทศไทยขาดแคลนกำลังคนจำนวนมาก ขณะที่เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนทำได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ความมั่นคงของประเทศทุกวันนีกำลังถูกสั่นคลอนด้วยเทคโนโลยี ในอดีตประเทศไทยต้องเสียบ้านเสียเมืองด้วยเทคโนโลยีด้านอาวุธด้านการสงคราม แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังมาสั่นคลอน”

ทีโอทีเป็นรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่สนับสนุนแนวทางของภาครัฐ เมื่อกำลังคนของทั้งประเทศกำลังขาดแคลนอย่างหนัก  ขณะที่ทีโอทีมีทั้งสถาบันวิชาการ มีคนที่มีความรู้ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

“ผมเชื่อในแพลตฟอร์มเอฟเฟ็กซ์ จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมทั้งผู้เรียนผู้สอน ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาร่วมพัฒนานวัตกรรมและกำลังคน โดยมีดีป้าป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จึงเกิดเป็นโครงการนี้ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้รุดหน้าทันเทียมประเทศอื่น”

โครงการนี้จะให้ความรู้เสริมประสบการณ์ และเปิดให้เข้าไปทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ ซึ่งมีทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงภาคการเงิน  โดยเป็นฝึกงานที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ทีมที่เข้าไปต้องคิดหัวข้อการพัฒนาเพื่อทำเป็นโครงงานมานำเสนอและนำไปปฏิบัติจริง

ฉะนั้นจะเป็นการเรียนรู้และพัฒนาคนที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างคุณค่าร่วมกันภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

“สถาบันการศึกษาผลิตคนได้ตรงตามที่ผู้ประกอบการต้องการ ดีป้าได้โมเดลพัฒนาคนที่จะไปต่อยอดในสเต็ปต่อไป”

สำหรับโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project  มี 10 สถาบันการศึกษา และ 14 สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จากัด (มหาชน) บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จากัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท พรเทพ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท จีเอเบิล จำกัด บริษัท สยามซีเคียวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัท ดีพ เทค เทคโนโลยี จำกัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ