5G จ่อขึ้นเป็นเครือข่ายหลักโลก 10 ปีการใช้เน็ตบนมือถือโต 300 เท่า

mohamed Hassan จาก Pixabay

5G ถือเป็นบิ๊กมูฟสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลก ล่าสุด “อีริคสัน” เปิดเผยรายงานเชิงลึกระดับโลก “Ericsson Mobility Report” ฉบับครบรอบ 10 ปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเครือข่ายมือถือทั้งในอดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์แนวโน้มถึงปี 2570

“อิกอร์ มอเรล” ประธาน บริษัท อีริคสัน ประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่จัดทำและเผยแพร่รายงาน Ericsson Mobility Report เป็นครั้งแรกในปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มขึ้นเกือบ 300 เท่า

และคาดการณ์ว่ายอดผู้ใช้บริการ 5G จะแตะ 660 ล้านเลขหมายภายในสิ้นปีนี้ ตอกย้ำสมมุติฐานที่ว่า 5G เป็นเจเนอเรชั่นเครือข่ายไร้สายที่มีการนำมาใช้งานรวดเร็วที่สุด

โดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีนและอเมริกาเหนือ จากราคาอุปกรณ์ 5G ที่ลดลง

ปัจจุบันมีโทรศัพท์มือถือ 5G คิดเป็นสัดส่วน 23% ของมือถือทั่วโลก เทียบกับโทรศัพท์มือถือ 4G ที่มีเพียง 8% ณ จุดเดียวกัน ทั้งยังพบว่าในไตรมาส 3 ที่ผ่านมาทั่วโลกมียอดผู้ใช้ 5G เพิ่มขึ้นสุทธิ 98 ล้านเลขหมาย

เทียบกับผู้สมัครใช้ 4G รายใหม่ที่ 48 ล้านเลขหมาย และคาดว่าเครือข่าย 5G จะครอบคลุมผู้ใช้กว่า 2 พันล้านคน หรือครอบคลุม 25% ของประชากรโลกในสิ้นปี 2564

“ตั้งแต่มีการนำเครือข่าย 4G LTE มาใช้ในปี 2554 เป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มยอดผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกเป็น 5,500 ล้านคน และเกิดอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่อ 4G ในตลาดมากกว่า 20,000 รุ่น และคาดว่าปี 2570 เทคโนโลยี 5G จะกลายเป็นเครือข่ายหลักของโลกที่มีผู้ใช้กว่า 4.4 พันล้านเลขหมาย คิดเป็น 50% ของผู้ใช้มือถือทั่วโลก”

สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะมีผู้ใช้ 5G ในปีนี้ 15 ล้านเลขหมายและจะมีการขยายตัวต่อเนื่องเพิ่มเป็น 560 ล้านเลขหมายในปี 2570

“หลาย ๆ ประเทศมีความก้าวหน้าในการนำ 5G มาใช้ ขณะที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังใช้ 4G เป็นส่วนใหญ่ และคาดว่า 4G จะยังมีบทบาทอีกสักระยะ โดยปี 2570 ผู้ใช้ 5G ในเอเชียจะมีสัดส่วนอยู่ที่ 47% ส่วน 4G อยู่ที่ 46%”

นอกจากนี้ ยังคาดว่าภายในปี 2570 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียจะมีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง อยู่ที่ 46 จิกะไบต์ (GB) ต่อเดือน เติบโตเฉลี่ย 34% ต่อปี

เพิ่มรวดเร็วที่สุดในโลกสอดคล้องกับปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่โต 39% ต่อปี ส่งผลให้มียอดการใช้ต่อเดือนสูงถึง 46 เอ็กซะไบต์ (EB) เป็นผลมาจากจำนวนผู้สมัครใช้ 4G และ 5G ที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่เปิดให้บริการ 5G

และคาดว่าปีนี้จะมีจำนวนสมาร์ทโฟนออกสู่ตลาด 400 รุ่น เป็นสัดส่วนของเครื่อง 5G 23% ถือว่าขยายตัวรวดเร็วเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟน 4G ที่มีเพียง 8.7%

ผลจากการขยายตัวของสมาร์ทโฟน 5G เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้การใช้ 5G ค่อย ๆ เติบโตขึ้น

“การเติบโตของ 5G ไม่ได้เกิดจากฝั่งคอนซูเมอร์ อีกส่วนสำคัญคือมาจากการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทั้งสาธารณสุข การผลิต โดยเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งอีริคสันมีโซลูชั่นจากหลายประเทศที่พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจปัจจุบัน”

สำหรับการใช้ 5G ในไทยปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เพราะการขยายเครือข่ายจำกัดเฉพาะแค่เมืองใหญ่ ๆ ขณะที่ราคาสมาร์ทโฟนยังสูงทำให้การเปลี่ยนมาใช้ 5G อยู่ที่ 3 ล้านเลขหมาย คาดว่าหากสมาร์ทโฟน 5G ราคาต่ำกว่า 12,000 บาท จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ 5G เพิ่มขึ้น

“อิกอร์” ย้ำว่า การเติบโต 5G ไม่ใช่แค่ความเร็วแต่ต้องเติบโตไปพร้อมกันทั้งอีโคซิสเต็ม ซึ่งหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย การสร้างยูสเคสใหม่ ๆ ซึ่งอีริคสันเน้นการพัฒนาและวิจัยร่วมกับพาร์ตเนอร์ต่าง ๆ

มีเป้าหมายผลักดันให้ไทยเป็นฐานในการนำเทคโนโลยีหรือยูสเคสกระจายไปทั่วโลก รวมถึงนำประสบการณ์จากการใช้ 5G ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและคอนซูเมอร์เข้ามาในไทยเพื่่่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ภาครัฐและผู้ประกอบการไทย