จับตา ! สรรหา “ซีอีโอ NT” นัด 5 ผู้ผ่านคุณสมบัติแสดงวิสัยทัศน์ 23 ก.พ.

NT

โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศ 5 รายชื่อผ่านคุณสมบัตินั่งเก้าอี้ CEO นัดแสดงวิสัยทัศน์ 23 ก.พ.นี้ 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) หรือ ซีอีโอ ของ NT ใกล้คลอดแล้ว หลังจากเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ประธานกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด NT ได้ลงนามประกาศของคณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด NT เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้านำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด NT

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามประกาศบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) นั้น คณะกรรมการสรรหาผู้บริหารสูงสุด NT พิจารณาเบื้องต้นแล้ว ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้านำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ ต่อคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

1. ดร.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต 2. ดร.พีระกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา 3. พันตำรวจโทปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์  4.นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ และ 5.นายวรุณเทพ วัชราภรณ์

ดร.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
ดร.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
ดร.พีระกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา
ดร.พีระกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา
พันตำรวจโท ปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์
พันตำรวจโท ปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์
นายวรุณเทพ วัชราภรณ์
นายวรุณเทพ วัชราภรณ์

ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้านำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร หากท่านใดไม่ได้เข้านำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ ตามวันและสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

สำหรับตำแหน่งและประสบการณ์ของผู้ผ่านคุณสมบัติ แคนดิเดต ซีอีโอ NT ทั้ง 5 คนนั้น ดร.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ล่าสุดผ่านเก้าอี้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีและประธานกรรมการบริหารบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้อำนวยการกองศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายพีระกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา เคยนั่งเก้าอี้ ผู้อำนวยการด้านโลจิสติกส์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด และ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ เคยเป็น กรรมการบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), พันตำรวจโทปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ เคยเป็น รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์, นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ เคยเป็น หัวหน้าคณะผู้บริหารการตลาด บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ และหัวหน้าสายงานกลุ่มอาคารสำนักงาน กลุ่ม แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น

ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่า คณะกรรมการสรรหาได้ใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครทั้งหมดเป็นเวลากว่า 2 เดือน ในการจะคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถทันโลกยุคไอทีและมีวิสัยทัศน์ไกลเป็นผู้เหมาะสมที่สุดให้เข้ามาพัฒนาองค์กรและแก้ปัญหาเดิมที่สะสมมานาน

เนื่องจากขณะนี้ NT อยู่ในภาวะสุญญากาศว่างเว้นแม่ทัพซีอีโอตัวจริงมากว่า 1 ปี มีเพียงตำแหน่งรักษาการ ทำให้เสียโอกาสและรายได้ในการพัฒนาองค์กร หลังจากมีการควบรวมระหว่าง บมจ.ทีโอที (TOT) กับ บมจ.กสทช. โทรคมนาคม (CAT) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา