ชาวอำเภอเฝ้าไร่เดินตามโครงการ 9101 ปิ๊งไอเดียทำอาหารสัตว์ขายหลังอนุมัติงบฯ

sdr

ชุมชนในตำบลวังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย รวมกลุ่มทำอาหารสัตว์ขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

ที่ตำบลวังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ กิจกรรมฟาร์มชุมชนธนาคารอาหารสัตว์ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน


โดยชาวชุมชนในตำบลวังหลวง ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ เสนอของบประมาณตามโครงการนี้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ และได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 830,000 บาท มาดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ค. 2560 เป็นต้นมา สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในชุมชน รวม 180 คน ได้ร่วมกันผลิตอาหารสัตว์ จากหญ้าเนเปียร์ กากเบียร์ ข้าวโพดบด และเกลือ ผสมคลุกเคล้าบรรจุถัง จำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้นำไปเป็นอาหารสัตว์ทุกประเภท ทั้ง โค กระบือ แพะ เป็ด ไก่ ราคา 3.75 บาท นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบันผลิตอาหารสัตว์แล้วประมาณ 11 ตัน ขายได้เงินประมาณ 43,000 บาท ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มจะมีการปลูกหญ้าเนเปียร์ ข้าวโพดและส่วนผสมอื่น ๆ กันเอง เพื่อลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบ โดยกลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้สามารถบริหารจัดการให้ชุมชนเข้มแข็ง สร้างรายได้ ให้ประชาชนมีงานทำในถิ่นฐานสมกับเป้าประสงค์ของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ