ปิดโรงเรียนอนุบาล สมุทรสาคร 5 วัน นักเรียนอยู่พื้นที่เสี่ยงโควิด

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประกาศปิดโรงเรียนอนุบาล สมุทรสาคร 5 วัน

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในจังหวัดสมุทรสาครไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ เนื่องจากมีผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจจะเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเองและตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นการให้ความร่วมือกับจังหวัดสมุทรสาคร

ทางโรงเรียนจึงขอประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 5 วัน ทั้งนี้ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้กับนักเรียน