เชียงใหม่ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 163 ราย สั่งปิดตลาดนัด 14 วัน

Covid-19_Pub bar

เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 163 ราย ระบาดในกลุ่มครอบครัว-ชุมชน-ออฟฟิศ สั่งปิดตลาดนัด 14 วัน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,133 ราย 

วันนี้ (24 เมษายน 2564) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญผู้นำทางศาสนาทุกศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือกัน เพื่อขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค เนื่องจากพบว่าเริ่มมีการแพร่ระบาดในสถานที่จัดกิจกรรรมทางศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอให้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโดยเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นในเร็ววัน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาเรื่องการแพร่ระบาดในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ซึ่งอยู่รอบนอกของอำเภอเมือง โดยอำนาจการสั่งการมอบให้นายอำเภอพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ทั้งเรื่องการห้ามใช้อาคาร การห้ามเข้าออก โดยให้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้การควบคุมโรคระบาดในพื้นที่สามารถดำเนินการไปได้ด้วยการบูรณาการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการยกระดับการบังคับสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดยได้ข้อสรุปว่า เบื้องต้นจะมีการบังคับสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะและที่มีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ทั้งที่โรงเรียน บ้าน หรือสถานที่ที่มีการเฉพาะ ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการออกคำสั่งเพื่อให้ปฏิบัติไปแนวทางเดียวกันต่อไป

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้ (วันที่ 24 เมษายน 2564) จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 163 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,133 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 2,441 ราย มีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว 692 ราย

มีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง 1,845 ราย โรงพยาบาลปกติทั้งรัฐบาลและเอกชน 426 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างจังหวัด 40 ราย และอยู่ใน Hospitel จำนวน 69 ราย

โดยพบว่าการตรวจพบเชื้อในกลุ่มเสี่ยง จากจำนวนทั้งหมด 2,439 ราย พบเชื้อ ร้อยละ 5.08 ซึ่งถือว่าลดลง แต่ตรวจพบเชื้อจากการตรวจในโรงพยาบาลประจำอำเภอเพิ่มมากขึ้น

ขณะเดียวกัน มีข้อมูลสรุปพบว่า การสัมผัสในสถานบันเทิงลดลงเหลือร้อยละ 45.9 การสัมผัสในครอบครัวเพิ่มร้อยละ 16.4 สัมผัสในชุมชนเพิ่มร้อยละ 10.7 และสัมผัสในที่ทำงานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง ขณะนี้ตรวจไปแล้ว 2,610 ราย พบผลบวก 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.42 โดยส่วนใหญ่เป็นมีผู้ที่ไม่มีอาการ ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องทำการตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหลงเหลือเป็นแหล่งโรคอยู่ในชุมชน

ด้านการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ ในวันนี้ยังไม่พบคลัสเตอร์ใหม่ โดยคลัสเตอร์เดิมทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ขยายวงการค้นหากลุ่มเสี่ยง ซึ่งผลการตรวจในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากคลัสเตอร์ของเรือนจำกลางจำนวน 8 ราย คลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กตำบลแม่คือ เพิ่มจำนวน 1 ราย และคลัสเตอร์งานศพที่อำเภออมก๋อย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 10 ราย และมีไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ต่ออีก

ซึ่งขณะนี้ทางทีมสอบสวนโรคประจำอำเภออมก๋อย ได้ทำการค้นหาผู้สัมผัสในงานเพิ่มขึ้นแล้ว และจะแจ้งผลการตรวจให้ทราบต่อไป


ดร.ทรงยศ ฝากถึงประชาชน ให้ยึดหลัก “สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือเมื่อไปในสถานที่เสี่ยง และไม่รับประทานอาหารร่วมกันอเพื่อความปลอดภัย โดยสถานที่เสี่ยง เช่น รถโดยสารสาธารณะ ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรม ซึ่งทั้งหมดถือเป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด หากมีความจำเป็น ต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า จังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาให้ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมไปถึงผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในขณะนี้ โดยทางจังหวัดเชียงใหม่จะบริหารจัดการให้ดีที่สุด พร้อมขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัวและสังคม

รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า วันนี้ (24เม.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่ง ที่ 41/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยระบุเป็นคำสั่งว่า ห้ามใช้สถานที่ใดๆ เพื่อการจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว (อาทิ ตลาดนัดเปิดท้ายขายของ ฯลฯ) เว้นแต่เป็นการดำเนินการของส่วนราชการที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยสั่งให้ปิดเป็นระยะเวลา 14 วัน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

คำสั่งฉบับนี้เป็นคำสั่งที่อาศัยอำนาจตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบ ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 20 ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 41/2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดตลาดรวมรถเร่ ตลาดนัด ตลาดเปิดท้ายขายของ รวมถึงตลาดที่มีลักษณะคล้ายกัน ขายสินค้าได้ เว้นแต่ตลาดที่ว่านั้นเป็นตลาดภายใต้การดำเนินการของส่วนราชการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ