อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เร่งออก 5 มาตรการอุ้ม SME ฝ่าวิกฤตโควิด

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ออก 5 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี  ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หวังลดภาระและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ พร้อมพักชำระหนี้เงินต้นให้กับผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อกองทุนฯ

วันนี้ (3 สิงกาคม 2564) นายสงกรานต์ มูลวิจิตร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่า  กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ออก 5 มาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  คือ 

มาตรการที่ 1 ลดภาระให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ทุกขนาด โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ในปี 2563 และ 2564 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อประกาศใช้

มาตรการที่ 2 การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ ในสินเชื่อกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ. 2563 วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1% ปลอดเงินต้นสูงสุด 1 ปี ระยะเวลาสูงสุด 7 ปี โดยขณะนี้มี SME ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จำนวน 10 ราย วงเงิน 27,850,000 บาท และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์สินเชื่อ จำนวน 7 ราย วงเงินยื่นขอ 22,600,000 บาท 

มาตรการที่ 3 การพักชำระหนี้เงินต้นให้กับผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อกองทุนฯ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายระยะเวลาพักชำระหนี้เงินออกไปจนถึงสิ้นปี 2564 


มาตรการที่ 4 การออกมาตรการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash ที่สามารถยื่นกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก และระยะเวลาผ่อนสูงสุด 5 ปี  ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 12 เดือน  ส่วนสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สามารถยื่นกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.875% ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 7 ปี

และมาตรการที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ SME ในท้องถิ่นขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ www.thaismegp.com เพื่อให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีวงเงินประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท ต่อปี โดยมีสิทธิประโยชน์ให้ตามที่หน่วยงานกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ