ยะลาลุยระบายน้ำท่วมเมือง เตรียมอาหาร ช่วยประชาชนขนส่งขึ้นที่สูง

นายกเทศมนตรีนครยะลา ประชุมด่วนเร่งรับมือปัญหาน้ำท่วม เร่งสูบระบายน้ำออก พร้อมเตรียมอาหารข้าวกล่อง สำหรับพื้นที่ที่มีการเข้า – ออกลำบาก ช่วยเหลือชาวบ้านขนส่งขึ้นที่สูง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม โดยมีการวางแผน ทบทวนสถานการณ์ในภาพรวมและในเชิงพื้นที่ ดูแนวโน้มปริมาณน้ำฝน วิเคราะห์ตำแหน่งการวางเครื่องสูบน้ำ และการติดตั้งเพิ่ม

               

ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้มีการส่งมอบเรือตามชุมชน การนำเรือบริการรับ-ส่งประชาชน มีการเตรียมอาหารข้าวกล่อง สำหรับพื้นที่ที่มีการเข้า – ออกลำบาก โดยแบ่งเป็นอาหารไทยพุทธและอาหารไทยมุสลิม ซึ่งจะใช้โรงเรียนเทศบาล 1 เป็นครัวในการจัดทำ เริ่มวันนี้เป็นวันแรก

ขณะเดียวกันด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลนครยะลา นำเรือออกช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายรถมอเตอร์ไซค์ ที่ตลาดนัดมะพร้าว และขนของให้ประชาชนที่ติดต่อขอความช่วยเหลือ