“อาร์เอส” จัดทัพทีมบริหารใหม่หนุน Entertainmerce ดันรายได้ 5 พันล้าน

RS ปรับโครงสร้าง จัดทัพทีมบริหารใหม่ หนุนธุรกิจ “entertainmerce” ดึงมือดีมากประสบการณ์ จากหลากหลายวงการเสริมทัพ รับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนด้วยดาต้า-เทคโนโลยี ติดปีกโตก้าวกระโดด 5 พันล้าน

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุด บริษัทได้ปรับโครงสร้างและเสริมทัพทีมผู้บริหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอาร์เอสในธุรกิจคอมเมิร์ซที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นลดขั้นตอนการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยแต่งตั้งให้พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ รับผิดชอบดูแล และบริหารงานธุรกิจพาณิชย์ทั้งหมด ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ และการบริหารแพลตฟอร์ม รวมถึงนวัตกรรมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ เพื่อนำจุดแข็งต่าง ๆ ของอาร์เอสไปต่อยอดให้กับธุรกิจพาณิชย์ในรูปแบบใหม่ และนำทีมในการขยายการเติบโตของธุรกิจให้แข็งแกร่ง จากความเข้าใจในแบรนด์หลังจากร่วมงานกับบริษัทมากว่า 16 ปีพร้อมกับแต่งตั้งวิทวัส เวชชบุษกร ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขับเคลื่อนการเติบโตแบบก้าวกระโดด จากประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการเงินมากว่า 10 ปี กับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง ทั้งในธุรกิจธนาคารและรีเทล ไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งกุลจรรยา คฤหเดช ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร เป็นผู้บริหารใหม่ รับผิดชอบในด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน ดูแลทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มีกลไกในการสรรหาบุคลากรที่ดีและมีความสามารถ เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่แห่งอนาคตให้กับบริษัท โดยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อย่างลาซาด้า ไทยแลนด์ มากว่า 5 ปี

สำหรับการขับเคลื่อนในด้านเทคโนโลยี บริษัทได้แต่งตั้ง ดร.ปริญ เฟืองวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักทางด้านการเป็น data-driven organization โดยมีประสบการณ์ในการนำทีมเทคโนโลยีในหลากหลายองค์กร ในด้านการดูแลกลุ่มสินค้าและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แต่งตั้ง ดร.ชาคริต พิชญางกูร เป็น Head of Products and Ser-vices โดยดร.ชาคริต เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด ให้กับกลุ่มอาร์เอสมากว่า 15 ปี

สำหรับส่วนของการบริหารกลุ่มเทเลมาร์เก็ตติ้งได้แต่งตั้งเอกสิทธิ์ กันสุวิโร Director of Telemarketing ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารทีมเทเลมาร์เก็ตติ้งให้กับทรู คอร์ปอเรชั่น มากว่า 10 ปี และอีกส่วนอย่างดิจิทัล คอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม บริษัท ได้แต่งตั้งโชติ เชษฐโชติศักดิ์ Head of Digital Commerce Platform รับผิดชอบบริหารทีมคนทำงานรุ่นใหม่ในการสร้างช่องทางใหม่ให้กับแพลตฟอร์มอาร์เอส มอลล์

ส่วนผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ของอาร์เอส มีอีก 3 คนด้วยกันคือ นงลักษณ์ งามโรจน์ Head of Digital Television Business รับผิดชอบดูแลภาพรวมและบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ทั้งข่าว ละคร รายการวาไรตี้ และกีฬา ปริญญ์ หมื่นสุกแสง Head of Radio Business รับผิดชอบในการดูแล และบริหารทั้งช่องทางออนไลน์ และออนแอร์ และสุกฤช สุขสกุลวัฒน์ (Head of Music Business) ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจเพลงกับอาร์เอสมากว่า 17 ปี มีความรู้ความเข้าใจในพลวัตของธุรกิจเพลงทั้งในแง่ของโครงสร้างอุตสาหกรรมเพลงและการปรับเปลี่ยนธุรกิจเข้าสู่ entertainmerce โดยการแต่งตั้งทีมผู้บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คาดว่าการปรับโครงสร้างและการทรานส์ฟอร์มธุรกิจในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตและมียอดขายปีนี้อยู่ที่ 5,250 ล้านบาท