สธ. จี้ รพ. เร่งเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยบุคลากรด่านหน้าโควิด

โควิด ผู้ป่วย
FILE PHOTO : Jack TAYLOR / AFP

สธ. กำชับ รพ. เร่งเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ภายในเดือน ต.ค. ย้ำใช้หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเป็นผลัดเมื่อทำงานครบ 8 ชั่วโมงต่อวัน หากไม่ครบนับเป็นรายชั่วโมง ตามลักษณะงานที่โรงพยาบาลมอบหมาย

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สธ. ได้รับงบกลางจากรัฐบาลในการจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโควิด 19 

ดังนั้น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทุ่มเทปฏิบัติงานต่อสู้กับสถานการณ์โรคโควิด 19 


เบื้องต้น ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยภายในเดือนตุลาคมนี้ 


หากงบประมาณไม่พอให้ดำเนินการแจ้งมายังส่วนกลางเพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และขอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลแต่ละแห่งดูแลเรื่องขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เหมาะสม ส่วนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้เป็นไปตามลักษณะงาน ตามระเบียบ และเป็นธรรม

สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเบิกจ่ายให้แก่แพทย์ พยาบาล และวิชาชีพต่าง ๆ โดยต้องปฏิบัติงานวันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงต่อผลัด 

ในกรณีที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวไม่เป็นผลัด ให้นับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้เหมือนกันทั้งหมด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ