ไวต้าชัวร์ ลอนซ์เครื่องดื่มนมแพะ เจาะกลุ่มสูงวัย

ไวต้าชัวร์ ลอนซ์เครื่องดื่มนมแพะ เจาะวัยทำงานและผู้สูงอายุ พร้อมนำพรีเซ็นเตอร์ โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ และคุณแม่ เน้นสื่อสารแบรนด์ ตอกย้ำเป้าหมายส่งเสริมโภชนาการสุขภาพคนไทย

วันที่ 27 พ.ค. 65 นายพาทริค โรมัน บรูล์มาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า จากกระแสใส่ใจสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ (Active Seniors) ในไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงพบว่าคนกลุ่มนี้อีกจำนวนไม่น้อยกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งความดันโลหิตสูง ปัญหาด้านสายตา และเบาหวาน

รวมทั้งยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับโรคตามวัย Aging and Disease ใน 10 ประเทศทั่วโลก พบว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โอกาสการเกิดคอเลสเตอรอลจะสูงขึ้นตามไปด้วย จากสถิติจำนวนประชากรในปี 2565 พบว่ากลุ่มคนที่มีช่วงอายุระหว่าง 45-80 ปี มีจำนวนถึง 36% ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมดเพิ่มขึ้นทุกปี

จากโอกาสการทำตลาดดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น ในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ไวต้าชัวร์ (Vitasure) เครื่องดื่มนมแพะ 2 สูตร ได้แก่ ออริจินัลและกลิ่นวานิลลา เพื่อสุขภาพตอบโจทย์ตลาดกลุ่มวัยทำงาน และผู้สูงอายุ และเพื่อตอบรับเทรนด์สังคมผู้สูงวัย (Aged Society) เพื่อสุขภาพดีระยะยาว ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาและพัฒนามากกว่า 15 ปี พบว่า นมแพะช่วยบำรุงสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ได้

สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด สินค้าเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดไทย บริษัทฯ จึงถ่ายทอดผ่านพรีเซ็นเตอร์คู่แม่ลูก โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร และคุณแม่โอ๋-ธนภรณ์ เวชสุภาพร เป็นสื่อสร้างการรับรู้และจดจำแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ครบวงจร